Renovationsafgifter bliver momsfrie

 

Betaling fra private for kommunale ordninger for indsamling af dagrenovation bliver momsfrie.

Skattestyrelsen har tabt en sag om opkrævning af moms på renovationsafgifter.

Egedal Kommune afventer styringssignalet fra Skattestyrelsen. Her vil det blive beskrevet, hvordan vi fremadrettet skal håndtere moms på renovationsområdet. Indtil der kommer en afklaring af fremtidig praksis, skal du fortsat betale moms af renovationstaksterne for private husstande og grundejerforeninger.

Momsrefusionen omfatter både købs- og salgsmoms, og den samlede påvirkning af dommen vil blive indregnet i fremtidige takster, når Skattestyrelsens beskrivelse er klar. Renovationsområdet er takstfinansieret, og det betyder, at området over tid skal hvile i sig selv, så det hverken giver over- eller underskud. Du behøver derfor ikke gøre noget som forbruger.

Vi opdaterer hjemmesiden, når vi ved mere.

Del: