Ofte stillede spørgsmål 

Find svar på mange spørgsmål om den nye affaldsordning og sortering i 10 typer affald i Egedal. Tryk på den boks, der passer til din affaldsløsning. 

Sortering i 10 typer affald

Vidste du, at når du sorterer 10 kg "tørt" affald fra husholdningen - plast, glas, pap, papir og metal, så er det muligt at genanvende næsten 9 kg til fremstilling af nye produkter? Læs mere om, hvorfor det er så vigtigt, at vi alle sorterer vores affald.

Affald + Mennesker = Ressourcer. 

Alle borgere i landet skal til at sortere i 10 typer affald derhjemme. Det gælder også for Egedal. Derfor kommer der i løbet af 2022 nye beholdere til dit affald, så du kan sortere mere.

Har du dine egne beholdere, vil du få fire nye beholdere samt en lille rød boks til farligt affald. Du har allerede modtaget den første til mad- og restaffald. Bor du et sted med fælles affaldsløsninger, vil I også få nye løsninger hos jer.

Mere sortering til gavn for klima og miljø

Jo bedre vi sorterer vores affald, jo flere ressourcer kan vi genanvende, og jo mindre CO2 udleder vi. Øget affaldssortering er led i regeringens Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, en bred politisk aftale, som regeringen indgik i 2020. Kravet om mere sortering derhjemme er derfor lovpligtigt for alle borgere og kommuner.