Når affaldsbeholderen går i stykker

Affaldsmateriel - beholdere eller stativer - der er opsat efter den 1. januar 2012 ejes af Egedal Kommune. Borger og grundejere har erstatningsansvar, ved "groft uagtsomme og forsætlige forhold på materiel, der tilhører Egedal Kommune, efter dansk rets almindelige bestemmelser herom". 

Ved almindelig slidtage samt ved skader forårsaget i forbindelse med tømning vil vi udbedre skaderne. Meld ødelagt affaldsmateriel ind på Mit affald. Under klagepunkt kan du fortælle os, om det er hjulet, låg eller evt. hele beholderen, der skal skiftes ud. . 

Rengøring

Rengøring af dine beholdere skal du selv stå for. Husk derfor også på at emballere både Mad- og Restaffald korrekt. Du kan læse mere om affaldsposer her. 

Ekstra beholder/stativ? 

Ønsker du en ekstra beholder/stativ til Rest- eller Madaffald eller ønsker du at få en ekstra beholder/stativ afhentet, skal du bruge Mit affald. VI gør opmærksom på, at ud og hjemkørsler koster 250 kr. som vil fremgå af det efterfølgende års ejendomsskattebillet. Du kan ikke bestille mere end én 4-i-1 beholder.

Del: