Tandhjul
Tandhjul

Dagrenovation - Rest- og Madaffald

I Egedal Kommune kan erhverve deltage i den samme ordning som husholdninger for Restaffald og Madaffald. Egedal Kommune ejer beholderne, som virksomheden låner i den periode, som virksomheden betaler for at få tømt beholderne.

Et normalt beholdersæt består af en to delt 240l beholder, hvor 60% er til Restaffald og 40% er til Madaffald. Der findes også 660 liter til Restaffald og 400l Madaffald, hvis det vurderes, at virksomheden har behov for denne kapacitet. For de andre affaldsfraktioner som virksomheden har, skal virksomheden selv indgå aftaler med en indsamler/transportør. 

Det koster et gebyr på 250,- kr. at få kørt beholdere ud til virksomheden. Du kan læse om taksten for tømning på siden Takster

Selvbetjening

Er din virksomhed tilmeldt dagrenovation i Egedal Kommune, skal du indmelde problemer omkring ødelagt materiel, fejl ved tømning eller bestilling af flere beholdere på vores selvbetjeningsløsning "Mit Affald". Du kan gå til Mit Affald via linket nedenfor.

Sortering af affald

Alle virksomheder skal sortere affald, som de har i væsentlige mængder. I lovgivningen findes der ingen minimum for, hvad der er væsentlige mængder.

Kommunen har pt. ingen ordning for indsamling af genanvendeligt affald fra virksomheder. Derfor skal virksomheden selv indgå aftaler med en indsamler/transportør. 

Det er dog mulig for virksomheden af betale adgang til genbrugsstationen. Din nummerplads vil blive scannet ved indgangen og virksomheden vil modtage en regning. 

Så der kan ikke købes årskort længere. 

Typiske affaldstyper, fra virksomheder:

 • Papir
 • Pap
 • Plast (både hård og blød)
 • Glas
 • Tekstiler (eks. fra uniformer)
 • Tonepatroner
 • Lysstofrør
 • IT-udstyr og småt elektronik
 • Farligt affald (eks. spraydåser, batterier)
 • Storskrald
 • Haveaffald

Alt efter hvilken type virksomhed det drejer sig om, kan der være en hel række andre affaldsfraktioner.

Ølstykke Genbrugsstation

Genbrugsstationer - for erhverv

Virksomheder kan aflevere mindre mængder af erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Egedal Kommune, men de skal være tilmeldt som brugere først. Læs m…

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664 - Telefonopkald besvares lige nu af Vestforbrænding