Tandhjul
Tandhjul

Dagrenovation - Rest- og Madaffald

I Egedal Kommune kan erhverv deltage i den samme ordning som husholdninger for Restaffald og Madaffald. Egedal Kommune ejer beholderne, som virksomheden låner i den periode, som virksomheden betaler for at få tømt beholderne.

Et normalt beholdersæt består af 1 x 140 liter til Madaffald og 1 x 190 liter til Restaffald. Der findes også 660 liters til Rest- og Madaffald, hvis det vurderes, at virksomheden har behov for denne kapacitet. Andet affald end rest- og madaffald skal dog sorteres fra. 

Det koster et gebyr på 250,- kr. at få kørt beholdere ud til virksomheden. Du kan læse hvad taksten for tømning er på siden Takster

Selvbetjening

Er din virksomhed tilmeldt dagrenovation i Egedal Kommune, skal du indmelde problemer omkring ødelagt materiel, fejl ved tømning eller bestilling af flere beholdere på vores selvbetjeningsløsning "Mit Affald". Du kan gå til Mit Affald via linket nedenfor.

Sortering af affald

Alle virksomheder skal sortere affald, som de har i væsentlige mængder. Kommunen har dog ikke lov til at håndtere genanvendeligt affald fra virksomheder. hvorfor man derfor skal kontakte en affaldsvirksomhed direkte til at komme og tage hånd om dette. 

Typiske affaldstyper, fra virksomheder:

 • Papir
 • Pap
 • Plast (både hård og blød)
 • Glas
 • Tekstiler (eks. fra uniformer)
 • Tonepatroner
 • Lysstofrør
 • IT-udstyr og småt elektronik
 • Farligt affald (eks. spraydåser, batterier)
 • Storskrald
 • Haveaffald

Alt efter hvilken type virksomhed det drejer sig om, kan der være en hel række andre affaldsfraktioner.

Ølstykke Genbrugsstation

Genbrugsstationer - for erhverv

Virksomheder kan aflevere mindre mængder af erhvervsaffald på genbrugsstationerne i Egedal Kommune, men de skal være tilmeldt som brugere først. Læs m…

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12