Hvad du skal gøre med ekstra affald afhænger af, hvilken affaldsløsning du har. Læs i boksene herunder, hvad du skal gøre alt efter om du har individuel eller fælles affaldsløsning.

Hvis du har fire beholdere ved dit hus
 • Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra restaffald?

  Har du ekstra restaffald en enkelt gang eller i en kortere periode kan du købe en ekstra papirsæk.

  Ekstra sække koster 40 kr., og du betaler for at renovationsfirmaet tager ekstra affald med.

  Du kan købe en ekstra sæk i den bemandede åbningstid på kommunens tre biblioteker eller hos udvalgte butikker i kommunen:

  • Ølstykke - Rema1000
  • Stenløse - Kvickly
  • Veksø - Rema1000
  • Ledøje-Smørum - SuperBrugsen.

   Skraldefolkene tager kun sække med, hvorpå der står "Restaffald"

  Stil sækkene ved siden af beholderen til mad/rest på tømmedagen. Sækken må kun fyldes op til den påtrykte markering og skal lukkes med snor. Den må maks. veje 11 kg

  For meget affald generelt

  Du kan bestille en ekstra beholder til restaffald, hvis du generelt har mere restaffald. Du bestiller via Mit Affald

  Der betales ca. 1000 kr. årligt for tømning af en ekstra beholder til restaffald.

 • Jeg har ekstra pap, plast+mdk, glas, metal eller papir

  Hvis du har mere pap, glas, metal, plast+mad-og drikkekartoner eller papir end der kan være i rummene kan du aflevere ekstra genanvendeligt affald på kommunens genbrugsstationer. 

  Du kan også aflevere affaldet i offentlige affaldskuber. Du kan finde kuberne her

 • Kan jeg få en anden størrelse beholder?

  Du kan få en ekstra beholder til restaffald, hvis du generelt har mere restaffald. 

  Beholderen til plast+mad- og drikkekartoner/papir kan fås i to størrelser: 240L og 370L. Du kan altid ændre størrelsen via Mit Affald eller app'en Affaldsportal.

  Det er ikke muligt at få en ekstra eller større beholder til glas/metal eller pap. 
  Har du ekstra affald kan det afleveres på kommunens tre genbrugsstationer eller i offentlige affaldskuber. Du kan finde kuberne her

 • Jeg har ikke fået tømt pga. en overfyldning

  Har du ikke fået tømt pga. en overfyldt beholder er det vigtigt, at du fjerner overfyldningen inden næste tømmedag.

  Overfyldning rest/mad

  Har du en overfyldt beholderen kan du købe en ekstra papirssæk til restaffald. Sækken koster 40 kr. og kan købes i den bemandede åbningstid på kommunens tre biblioteker eller hos udvalgte butikker i kommunen:

  • Ølstykke - Rema1000
  • Stenløse - Kvickly
  • Veksø - Rema1000
  • Ledøje-Smørum - SuperBrugsen.

  Stil sækkene ved siden af beholderen til mad/rest på tømmedagen. Den må maks. veje 11 kg

  Overfyldning glas/metal, plast+mdk/papir eller pap

  Er en af beholderne til de genanvendelige affaldstyper overfyldt kan du komme af med affaldet på kommunens tre genbrugsstationer. Renovationsfolkene tager ikke ekstra affald med, som er stillet ved siden af beholderen.

   

   

   

Hvis du deler affaldsløsning med dine naboer
 • Hvad gør vi, hvis vi har ekstra restaffald?

  Har du ekstra restaffald en enkelt gang eller i en kortere periode kan du købe en ekstra papirsæk.

  Ekstra sække koster 40 kr., og du betaler for at renovationsfirmaet tager ekstra affald med.

  Du kan købe en ekstra sæk i den bemandede åbningstid på kommunens tre biblioteker eller hos udvalgte butikker i kommunen:

  • Ølstykke - Rema1000
  • Stenløse - Kvickly
  • Veksø - Rema1000
  • Ledøje-Smørum - SuperBrugsen.

   Skraldefolkene tager kun sække med, hvorpå der står "Restaffald"

  Stil sækkene ved siden af beholderen til mad/rest på tømmedagen. Sækken må kun fyldes op til den påtrykte markering og skal lukkes med snor. Den må maks. veje 11 kg

  For meget affald generelt

  Den affaldsansvarlige (som oftest en bestyrelse eller vicevært) kan bestille en ekstra beholder til restaffald, hvis I generelt har mere restaffald. En ekstra beholder bestiller via Mit Affald

 • Kan vi få flere beholdere?

  Om I kan ændre i antallet af beholdere afhænger af om I har beholdere på hjul eller affaldskuber hos jer.

  Ønsker I at ændre antallet af affaldsbeholdere til en eller flere affaldstyper hos jer, kan jeres affaldskontaktperson henvende sig til Natur og affald via Mit Affald.

   

   

 • Vi har ikke fået tømt affald pga. en overfyldning

  Har du ikke fået tømt pga. en overfyldt beholder er det vigtigt, at du fjerner overfyldningen inden næste tømmedag.

  Har I ikke fået tømt restaffald skal overfyldningen fjernes og samles i sække. I kan kontakte Natur og affald for en løsning via Mit Affald. 

  Er der overfyldning af en beholder til genanvendelige affaldstyper - plast+mad- og drikkevarekartoner, metal, glas, papir eller pap - kan ekstra affald afleveres på en af kommunens tre genbrugsstationer.

   

Husk at lukke lågene helt - og pas på din skraldemand

Det er vigtigt, at lågene på alle affaldsbeholdere kan lukkes helt. Både af hensyn til renovationsarbejdernes arbejdsmiljø, men en overfyldning kan også føre til spildt affald, eller at affaldet kommer i det forkerte rum i skraldebilen.

Mit Affald - selvbetjening og app

Mit Affald er vores selvbetjeningsløsning. Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald, hvis din beholder skal repareres ell…

Affaldssorteringsguide

Her kan du læse om hvordan du sorterer de affaldstyper, der kan hentes ved din bolig. Udover de 10 affaldstyper har vi også genbrugsstationerne, hvor…

Del: