Affald+Mennesker=Affald
Affald+Mennesker=Affald

Regulativer for affald

Rammerne for Egedal Kommunes ordninger for affald er fastsat i kommunens affaldsregulativer. Vi arbejder løbende på at opdatere regulativerne, så de stemmer overens med de nationale love og regler.

Egedal Affaldsplan 2019-2030

Affaldsplanen beskriver Egedal Kommunes vision for udviklingen af affaldsområdet indtil 2030, og du kan du læse om hvad vi konkret vil arbejde med for at øge genanvendelsen af vores affald.

Vi har valgt fire overordnede temaer, som danner rammen for vores indsatser og aktiviteter i de kommende seks år:

  • Bedre udnyttelse af vores ressourcer
  • Smartere affaldsløsninger
  • Sammen om affald
  • Skadelige stoffer ud af affaldet

"Affald + mennesker = ressourcer :

Det er mennesker, der skaber affald. Men  det er også mennesker, der kan sikre, at  affaldet bliver til ressourcer, der kan bruges  igen og igen. Affaldsplan 2019-2030 har derfor  sat mennesket i fokus."

Egedals Affaldsplan 2019-2030

Læs Egedal kommunes Affaldsplan for at se mål og initiativer på affaldsområdet i de kommende år. Planen består af 16 indsatsområder.

Del: