Spørgsmål og svar om egne beholdere

 • Hvad skal jeg sortere?

  Der skal sorteres i disse 10 typer affald:

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Glas
  • Metal
  • Plast
  • Papir
  • Pap
  • Føde- og drikkevarekartoner 
  • Tekstil
  • Farligt affald
 • Hvorfor skal jeg sortere mere?

  Jo bedre vi sorterer vores affald, jo flere ressourcer kan vi genanvende, og jo mindre CO2 udleder vi. I Danmark producerer vi rigtig meget affald pr. husstand, så når du og dine naboer sorterer i 10 typer affald, er I med til at gøre en reel forskel.

  Øget affaldssortering er også lovpligtigt og led i ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi’ – en bred politisk aftale, som regeringen har indgået.

 • Kan jeg fravælge affaldsbeholderne?

  Nej. I Danmark er det lovpligtigt at sortere affald, og det er besluttet på landsplan, at alle husstande skal kunne sortere i 10 typer affald derhjemme. Derfor kan du ikke fravælge de nye beholdere. Det kan vi heller ikke som kommune.

 • Hvor kan jeg se tømmedag for beholderne?

  Du kan se tømmedage for dine nye beholdere i Mit Affald 

   

  Tømmehyppighed: 

  • pap: hver 4. uge
  • plast+mad- og drikkekartoner / papir: hver 4. uge
  • glas/metal: hver 10. uge
  • Farligt affald: Bestilling i app'en Affaldsportal eller Mit Affald
  • Storskrald & tekstil: Bestilling i app'en Affaldsportal eller Mit Affald

  Husk, du også i app'en Affaldsportal eller på Mit Affald kan tilmelde dig huske-sms for dine beholdere, så du får besked, når der er tømmedag.

  På billedet kan du også se, tømmedagene for beholderne

 • Hvor meget fylder beholderne

  Du vil få 4 beholdere i alt samt en lille boks til farligt affald. Du har allerede modtaget den første beholder til mad- og restaffald. Det er en 240L beholder med en 40/60 fordeling til affaldet.

  Når du senere på året har modtaget de sidste beholdere, vil du have tre beholdere, som er på 240 liter og den fjerde er på 370 liter.

  • 240L måler 58 cm (b) x 72,4 cm (d) x 107,2 cm (h).
  • 370L måler 77 cm (b) x 81,1 cm (d) x 110,4 cm (h).
  • Den sidste kan også fås som 240 l, som fylder ca. 20 cm mindre i bredden end den på 370 l.

  Det kan du læse mere om i det i e-boks brevet, som blev sendt i maj 2022.

  Beholderne vil fylde ca. 3 m i bredden tilsammen. Herudover skal der være plads til at sætte den røde boks til farligt affald frem til afhentning.

  Du behøver dog ikke have alle beholdere stående sammen, men kan nøjes med at køre dem frem til tømning.

  I starten af det nye år vil du altså have følgende til dine 10 typer affald:

  • 240 l beholder til rest- og madaffald, rumopdelt.
  • 240 l beholder til pap.
  • 240 l beholder til glas og metal, rumopdelt.
  • 370 l beholder til papir samt plast + mad- og drikkekartoner, rumopdelt.
  • 29 l rød boks til farligt affald
  • Tekstil – ingen beholder, sæt en klar 100 l sæk ud til storskrald
 • Skal mine beholdere stå fremme?

  Nej. Du kan indrette en fast standplads til de fire beholdere, men du behøver ikke.

  Beholderne har forskellige tømmedage og behøver kun stå fremme senest kl. 6 om morgenen på tømmedagen. Fx vil beholderen til glas og metal blive tømt hver 10. uge, så du kan nøjes med at stille denne frem hver 10. uge.

  Resten af tiden kan den stå, hvor du helst vil have den. Du kan som altid tilmelde dig en sms-service og få en påmindelse om tømmedage dagen før.

  Tilmeld dig i app'en Affaldsportal eller Mit Affald se mere her.

 • Jeg vil ikke sortere mit affald

  Når du ikke sorterer, bliver dit affald sendt til forbrænding og vigtige ressourcer går op i røg.  

  Når skraldemændene henter dit affald, så tjekker de om alt er som det skal være i beholderen. Er der fejlsortering i din beholder kan den ikke tømmes.

 • Hvornår kan den røde boks tømmes?

  Farligt affald er en tilmeldeordning ligesom storskrald, juletræ og haveaffald. Du kan bestille afhentning på Mit Affald eller i app'en Affaldsportal.  

  Er du tilmeldt SMS adviseringen for farligt affald, vil du modtage en SMS når der er frist for tilmingen.
  Tilmeld dig sms'en i Mit Affald eller Affaldsportal.

 • Hvordan bliver den røde boks tømt?

  Du skal tilmelde dig afhentning af den røde boks på Mit Affald eller i app'en Affaldsportal

  Når du har tilmeldt dig afhentning skal du stille boksen frem til skel på tømmedagen.  

  På tømmedagen tager vi din fyldte beholder med og stiller en tom og rengjort boks til dig. 
  Du får altså ombyttet din fyldte beholder til en ny tom boks.
   

 • Hvor skal den røde boks stå, når den skal tømmes?

  Den røde boks skal stå fremme ved dit skel, ligesom du kender med storskrald og haveaffald. 

 • Skal label på den røde boks udfyldes?

  Nej - der er ikke et krav om, at labelen på den røde boks skal være udfyldt for at boksen medtages.

  Det er Egedal Kommune der gerne vil have labelen på, nu det er en ny ordning.

  Så har kommunen mulighed for at henvende sig til adresse, hvis der er behov for det. Du kan ex. bare skrive adressen. 

 • Hvad med affaldstaksterne?

  Det har nogle økonomiske omkostninger, når kommunen skal indføre den lovpligtige sortering i 10 typer affald for alle husstande. Vi forventer derfor, at affaldstaksterne stiger i 2023.

  Affaldstaksterne betales ikke gennem skatten, men via ejendomsskattebilletten. Affaldstaksterne skal dog gå i balance med sig selv - eller sagt på en anden måde, må taksterne ikke sættes sådan, at kommunen tjener penge på det. Den stigning, du kommer til at opleve, skyldes, at den nye ordning er dyrere både i tømmepriser og i indkøb af materiel.
  Affaldstakster besluttes af Byrådet fra år til år, og bliver den nye ordning billigere end forventet, eller viser det sig, at taksterne fremover skal beregnes uden moms, vil det blive modregnet i din takst året efter.

 • I nogle kommuner er takststigningen lavere?

  I Egedal har man valgt at afbetale den nye ordning over forholdsvis kort tid, og det gør umiddelbart takststigningen mere stejl. Nogle kommuner har valgt en længere afbetaling, som giver en lavere stigning nu og her, som til gengæld vil strække sig over længere tid. Desuden har nogle kommuner præsenteret deres takststigninger uden moms, mens Egedal Kommune ind til nu har præsenteret takststigningerne med moms. Det tilsammen gør, at stigningen i Egedal ser større ud.

 • Kan jeg stadig bestille en ekstra beholder til restaffald?

  Ja. Du kan fortsat bestille en ekstra beholder til restaffald. Det kan være en god løsning, hvis man i en periode har mere restaffald, fx med bleer derhjemme.

 • Hvorfor kan vi ikke bruge de to gamle beholdere

  Alle husstande i Danmark skal sortere mere, og det er lovbestemt at der må maks. være 4 beholdere.  

  I beslutningsprocessen blev der overvejet forskellige løsninger. Vores løsning i Egedal Kommune er fremtidssikret til, hvis der sker sker ændringer i krav til affaldssortering, samt udviklingen i affaldsmængderne.  

 • Hvorfor er der valgt en ny type låg?

  Det to-delte låg er lettere og øger derfor tilgængeligheden og brugervenligheden for dig. Det er en god hjælp til ældre borgere. 
  Lågene er også lettere at åbne for din skraldemand, som åbner mange beholdere hver dag, og giver derfor et bedre arbejdsmiljø.

  Den tidligere type med låg-i-låg havde stor risiko for at sidde fast i skraldebilen ved tømning. Vi havde derfor udgifter til mange reparationer af låget hvert år. 

 • Ny frivillig haveaffaldsbeholder

  Tilmelding af frivillig haveaffaldsbeholder

  Ved tilmelding af den frivillige haveaffaldsbeholder, har du en 140L beholder til haveaffald, som vil blive tømt hver 14. dag i perioden 1. april - 31. oktober.

  Beholderen er den samme, som du tidligere har brugt til madaffald.

  Årligt vil der i perioden være 14 tømninger.

  I 2022 starter ordningen først i august, og der er 6 tømninger fra august-oktober 2022.

  Pris og rammer for ordningen

  For et fuldt år med 14 tømninger koster det i omegnen af 500 kr. (dog beregnes takster på ny for hvert år, så ordningerne hviler i sig selv).

  Man kan kun tilmelde sig ordningen for hele sæsoner, dvs. den ikke kan frameldes i løbet af sæsonen. Framelder man i løber af året, vil frameldingen således gælde fra kommende år.

  Tilvælger du ordningen fra start, har du selv ansvar for at rengøre din madaffaldsbeholder, så den er brugbar til haveaffald.

  Vær opmærksom på, at hvis du til- eller fravælger ordningen senere, så vil du skulle betale et administrationsgebyr på 250kr for afhentning/udkørsel af beholder.

 • Skillevæggen på beholderen slutter ikke tæt i bunden

  Der er valgt en beholder med flytbar skillevæg bl.a. fordi den er fremtidssikret. Der er stor udvikling i affaldssortering, og med en flytbar skillevæg er det muligt at tilpasse beholderne, skulle krav til affaldssortering eller affaldsmængderne ændre sig, så kan vi bedre tilpasse vores nye beholdere. 

  Flytbar skillevæg betyder, at skillevæggen ikke slutter tæt i bunden. Er der væske i bunden kan det derfor ryge over i modsatte rum. Det er ikke et problem, hvis poserne lukkes tæt.

 • Jeg synes sortering er svært. Hvor kan jeg få hjælp til mine spørgsmål?

  Affaldssortering er en ændring af vores daglige vaner og alt nyt kan være svært.  

  Er du i tvivl om, hvordan et produkt skal sorteres, kan du finde en digital sorteringsguide i Mit Affald eller app’en Affaldsportalen.

  I sommer fik du udleveret en sorteringsguide. Her kan du også finde svar på affaldssortering.

  Kan du ikke finde lige præcis det produkt, du står med? Så er du velkommen til at henvende dig, så hjælper vi gerne med dine spørgsmål.

 • Hvorfor skal plast og mad-og drikkekartoner i samme rum?

  Plast, mad-og drikkevarekartoner bliver afleveret på et anlæg, som allerede sorterer i forskellige typer plast, og som snart også kan adskille mad- og drikkevarekartoner fra plastaffaldet.

  Kartonerne bliver opløst og papfibre genanvendt til nye mad-og drikkekartoner (MDK).

  Du skal dog først sortere plast, mad- og drikkevarekartoner derhjemme fra 1. januar 2023. Hvis du gerne vil i gang inden da, kan du aflevere på genbrugsstationen

 • Jeg har ikke fået tømt mit affald. Hvad gør jeg?

  Via Mit Affald eller i app’en affaldsportal kan du skrive, at du ikke har fået tømt affald. Beskeden bliver sendt direkte til renovatøren, som har mulighed for at handle på sagen.  

  I app’en Affaldsportal kan du ofte også se en årsag til, hvorfor der ikke er tømt hos dig.

 • Er det muligt, at få en advarsel før min beholder ikke bliver tømt?

  Er din beholder overfyldt, fejlsortereret eller vendte beholderen forkert kan skraldemanden ikke tømme beholderen. Vi har været i dialog med renovatøren om muligheden for at give en advarsel første gang dette sker.

  I praksis er det dog svært.  Når din beholder ikke kan tømmes, bliver det registreret i et internt system, så både du, men også kommunen kan se, hvorfor der ikke er tømt.  

  Skraldemanden kan i dette system ikke se, hvad der tidligere er meldt ind på din pågældende adresse. Derfor skal skraldemanden selv huske, hvilke adresser, der tidligere har modtaget en advarsel. En skraldemand er på ca. 500 adresser om dagen, og har ikke mulighed for at holde styr på, hvilke der har fået en advarsel.

  Oplever du ikke at få tømt kan du se nærmere eller kontakte kommunen via Mit Affald eller app’en Affaldsportal  

 • Folk bruger min beholder uden tilladelse, hvad gør jeg?

  Hvis du oplever problemer med, at andre bruger dine beholdere kan du prøve at placere beholderne et mindre udsat sted på din grund. En anden mulighed er at lave en seddel med informations om, at beholderen ikke må benyttes af uvedkommende.

 • Kan posen til madaffald fås i flere størrelser?

  Posen til madaffald fås kun i en størrelse. 20 L pose er meget normalt til skraldespande. Mere sorteringen kræver mere af os alle, og vi skal ændre på mange ting for at få plads til det.  

  Der har været sortering i størstedelen af kommunen siden 1980erne og derfor er flere køkkenet allerede indrettet til sorteringen.  

  Men det er en ny ordning og vi ser løbende på om der er noget vi kan ændre, og vi følger markedet for udviklingen af nye poser. For nu og fremadrettet benytter vi disse poser. 

 • Jeg har stadig min gamle 4-i-1 beholder

  Har du ikke fået ombygget din 4-i-1 beholder, må du meget gerne kontakte os via Mit Affald eller Affaldsportalen

  opdateret 26. juni 2023

Mockup Valgte Løsning Juni 2021
Sådan bliver den nye løsning til husstande med egne beholdere
Del: