Hvorfor skal vi sortere?

Knappe ressourcer og recirkulering

Hvert år smider hver dansker knap 800 kg affald ud, og i statistikkerne ligger danskerne som nogle af de højeste affaldsproducenter i Europa. I dag ses konsekvenserne af årtiers køb-og-smid-væk-kultur. Meget af affaldet består af ressourcer, som vi har en begrænset mængde af i verden, og mange af de ressourcer, som bruges til at producere alt fra fødevarer til mobiltelefoner, er langsomt ved at slippe op. Det handler om at sikre at de materialer, der bruges i produkter, kommer tilbage i kredsløbet og bliver genanvendt så mange gange som muligt. De knappe ressourcer skal vi forsøge at recirkulere og bruge igen og igen, så de næste generationer også har mulighed for at få gavn af dem.

Recirkuleringen af vores ressourcer skal ske med tanke for både miljømæssig og økonomisk bæredygtighed, så systemet hverken udpiner vores klima, vores natur eller vores vækst. denne tanke kaldes cirkulær økonomi .

 

Digital sorteringsguide

Hvor skal dit affald hen? Brug dette digitale sorteringsopslag til at finde svar om specifikke genstande.

Piktogram, farligt affald

Farligt affald

I vores husholdning har vi flere slags farligt affald. Farligt affald er affald som er til skade for miljøet, mennesker eller dyr, og det skal du afle…

Glas M. Piktogram

Glas - sortering

Her kan du læse om, hvordan man sorterer glas, hvor rent det skal være og hvor du kan komme af med det.

Haveaffald M. Piktogram

Haveaffald - sortering

Haveaffaldet skal i papirsække eller bundtes. Fyld kun sækken til markeringen og husk, at den max må veje 15 kg. Et bundt med haveaffald må max være…

Madaffald M. Piktogram

Madaffald - sortering

Her kan du læse om, hvordan man sorterer Madaffald (tidligere Bioaffald), hvor rent det skal være og hvor du kan komme af med det.

Metal M. Piktogram

Metal - sortering

Her kan du læse om, hvordan man sorterer emballagemetal, hvor rent det skal være og hvor du kan komme af med det.

Papir M. Piktogram

Sortering af Papir

Her kan du læse om, hvordan du sorterer papir, og hvor du kan komme af med det.

Plast M. Piktogram

Sortering af Plast (emballage)

Her kan du læse om, hvordan du sorterer plastaffald.

Restaffald M. Piktogram

Sortering af restaffald

Her kan du læse om, hvordan du sorterer restaffald.

Glas, metal, plast og papir

Hvor rent skal det være?

Her kan du læse om, hvor rent du skal gøre emballageaffaldet, inden du putter det i sorteringsspanden.

Del: