Her kan du finde svar på ofte stillet spørgsmål om affaldssortering

Klik på spørgsmålet og se svaret

 • Hvorfor må jeg ikke komme pap og karton i papirrummet?

  Pap og karton forringer kvaliteten af papiret. Pap og karton kan afleveres på genbrugsstationen eller til storskrald. Mælkekartoner og pizzabakker skal i restaffald.

 • Hvad må jeg komme i rummet til plast+mad- og drikkevarekarton?

  Plastemballager fra mad, plastlåg, dunke, plastposer, plastflasker.

  Mad- og drikkevarekartoner er emballage, der har pap på ydersiden og en plastfolie på indersiden. Fx mælkekartoner, emballagekartoner fra hakkede tomater eller skub op is.

  Større emner og andet plast kan afleveres på genbrugsstationen.

 • Hvad må jeg komme i glasrummet?

  Konservesglas, syltetøjsglas, vinflasker, drikkeglas. Tag gerne metallåget af og læg det i metalrummet.

  Der må aldrig lægges porcelæn i beholderen. Det ødelægger genanvendelsen af glas.

  Planglas er en anden type glas. Det kan man aflevere på genbrugsstationen (eksempelvis vinduesglas, spejle mm.)

 • Hvad må jeg komme i metalrummet?

  Konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, foliebakker og stanniol. Små dele, som søm og skruer, skal lægges i en dåse. Ellers kan de sætte sig fast i bilens metalpresse. Kompakte stykker metal kan bilens presse ikke tage. Det kan afleveres på genbrugsstationen.

  Kaffe- og chipsposer skal i restaffald. Poser består af flere materialer og kan ikke adskilles.

  Der må ikke lægges elektronik eller lyskilder i beholderen til metal og glas/metal. Småt elektronik og lyskilder kan sorteres i den røde boks til farligt affald. Større elektronik skal afleveres på genbrugsstationen. 

 • Hvorfor skal håndtaget vende udad?

  Vend håndtaget rigtigt – stil ikke beholderne foran og for tæt på hinanden.

  For at vores renovatør kan tage fat i beholderen og køre den hen til bilen. Vender håndtagene indad kan han ikke få fat i håndtagene og vippe beholderen så den kan køres til bilen. Vender håndtagene indad vil beholderen ikke blive tømt.

 • Hvorfor skal låget kunne lukke?

  Hvis ikke låget kan lukke, er der risiko for, at affaldet ender i det forkerte rum, når de to-delte beholdere skal tømmes. Der er også risiko for, at fx falder flasker ud ved tømning.

  Af hensyn til chaufførernes arbejdsmiljø skal lågene holdes helt lukket, så de ikke udsættes for bakterier og aerosoler.

 • Hvor rent skal affaldet være?

  En god tommelfingerregel hedder ”tømt og tørt”. Det skal være let skyllet og drypfrit.

  Undgå dog at bruge en masse vand - brug fx det sidste hold opvaskevand til at skylle ketchupflasken.

 • Hvordan tømmes beholderen?

  Når vi henter dit sorterede affald fra 4-i-1 beholderen, bliver beholderen tømt i skraldebiler med fire rum til henholdsvis plast, papir, metal og glas. Skraldemanden kører herefter affaldet til et anlæg, hvor hver fraktion tages ud for sig. Efterfølgende køres det videre til genanvendelse.

 • Beholderen bliver ikke tømt, hvis den er fejlsorteret

  Er dit affald ikke sorteret korrekt, kan vores renovatører ikke tømme beholderen.

  De todelte beholdere til fx glas/metal, plast+mad-og drikkevarekartoner/papir eller mad/rest kan ikke tømmes, hvis der er en fejlsortering i det ene rum.

 • Hvad gør jeg, hvis mit affald ikke er hentet?

  Via Mit affald eller app'en Affaldsportalen kan du tjekke om renovatørerne har meldt en årsag til den manglende tømning, eller om vi er ramt af driftforstyrrelser.

  Er der ikke en årsag kan det være renovatørerne ikke har været på din adresse endnu. Der kan tømmes affald indtil kl. 20.00.
  Meld gerne ind via Mit Affald eller Affaldsportalen samme aften eller i løbet af to dage, hvis du ikke har fået tømt dit affald. 

 • Hvorfor tager de ikke ”bare” det fejlsorterede op

  Vores renovatør skal ikke sortere i affaldet. Det er din pligt at sortere dit affald, og er der fejlsorteret lader renovatøren beholderen stå.

  En stor del af dit affald genanvendes, og det skal derfor være sorteret for at sikre en god genanvendelse. Derfor lader vores renovatør beholderen stå, hvis den er fejlsorteret. I værste fald kan det ødelægge et helt læs af sorteret affald.

 • Hvad sker der med de genanvendelige fraktioner

  Dit genanvendelige affald bliver sendt til genanvendelse, hvor det bliver brugt til nye produkter.

  Nogle affaldsfraktioner er det penge i, som kommer Egedal til gode. Det er fx metal, som smeltes om til nye produkter.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har for meget affald?

  Har du mere papir, plast+mad- og drikkevarekartoner, metal, glas, pap eller farligt affald end der kan være beholderne, kan du aflevere det på genbrugsstationen. 

  Beholderen til plast+mad- og drikkevarekartoner/papir kan fås i to størrelser: 240L eller 370L. Du kan bestille en større eller mindre beholder på Mit Affald eller Affaldsportalen.

  Har du mere restaffald eller madaffald er det muligt at købe en EKSTRA sæk på bibliotekerne eller i udvalgte supermarkeder se mere på egedalsorterer.dk/ekstraaffald 

 • Hvorfor må jeg ikke lægge haveaffald i madaffaldet?

  Fraktionerne skal sorteres hver for sig da haveaffaldet komposteres, mens madaffaldet køres til biogasanlæg.

 • Hvorfor skal jeg slå knude på poserne til rest- og madaffald?

  Husk at slå knude på posen da det sikre bedre hygiejne for skraldemanden. Det mindsker risikoen for, at skraldemanden bliver syg. Husk også at pakke grillkul, aske og lignende ind i poser.

 • Hvorfor skal madaffaldet emballeres i de udleverede grønne poser

  Undersøgelser viser, at vi sorterer bedre, når vi har en bestemt pose til at komme madaffaldet i. Posen er gennemsigtbar, så det er muligt at se om der eventuelt er fejlsorteret.

 • Hvorfor må der ikke kommes pose metal, glas, pap og papir?

  Der må ikke kommes poser om metal, glas, pap og papir, da plastposer gør, at fraktionen er fejlsorteret.

 • Hvorfor må jeg ikke komme porcelæn og keramik i glas?

  Porcelæn og keramik er fremstillet af ler, hvilket forringer genanvendelsen af glas.

 • Når der er sne og/eller is

  Vintervejret kan medføre, at skraldemanden vurderer, at det ikke er forsvarligt at hente dit affald.

  I vinterhalvåret kan der være perioder, hvor vi må afvige fra normen med hensyn til afhentning af dit affald. 

  Ryd sne og is fra fortov/sti og ind til din affaldsbeholder inden kl. 07:00. Sørg for, at den sne du har fjernet, ikke ligger i vejen, når skraldemanden skal have din beholder ud til skraldebilen. Bor du på privat fælles vej, skal du rydde ud til midt på vejen (hvis ikke din grundejerforening sørger for det).

  Sørg for lys, så skraldemanden kan finde dine beholdere. Det kan fint være lys på batteri med en sensor, som tænder efter behov.

  Det er specielt på veje og stier der er klassificeret som C og D, hvor der kun undtagelsesvis vil ske rydning af sne eller glatførebekæmpelse fra kommunes side.

  På C og D veje må vi følge udviklingen i vejret. Hvis det ikke har været mugligt, over en længere periode af hente affaldet, vil Vinterberedskabsplanen blive aktiveret. Det vil sige, at der bliver sat beholdere eller skraldebiler op centrale steder i kommunen. Du kan se i Vinterregulativet, hvad klasse din har. Du finder kommunens Vinterregulativ på kommunes hjemmeside – egedalkommune.dk. Søg Vinterregulativ.

  Det er skraldemanden der vurderer, om det er forsvarligt at hente dit affald når der er sne og/eller isglatte veje og stier. 

  Har du ikke fået hentet dit affald på den ordinære tømmedag, kan du lægge det overskydende affald i en klar plastiksæk og luk den med snor eller knude til sidst. Husk du stadigvæk skal sortere i Mad- og Restaffald. Hvis der ikke i den nærmeste fremtid kommer et lille ophold med tø, så skraldemanden kan komme ned af vejen, kan du med fordel sætte det overskydende affald i en garage eller skur, som der er mindre chance for, at der går dyr i affaldet. Anvend evt. to plastiksække. 

  Er der mulighed for, at skraldemanden kan komme ned og tømme, inden den næste ordinære tømmedag, sæt de klare plastiksække ud til stationære affaldsmateriel. 

  Husk at skraldemanden stadigvæk skal kunne komme til beholderne.

  Meld ind på Mit Affald om manglende afhentning af affald, hvis ikke skraldemanden allerede har gjort det. En indmelding er nok. 

  Vi beklager de gener, dette evt. må medføre.  

Del: