Indsatsområder Blandet2 Landskab
Mosaik af affaldsfraktionsbilleder
FAQ

Klik på spørgsmålet og se svaret

 • Kan jeg bestille en 4-i-1 beholder?

  Vi har udbygget ordningen med 4-i-1 beholderne løbende, og er nu nået til et punkt, hvor det ikke på nuværende tidspunkt er muligt at udvide mere.

   

  Vi udkører ikke 4-i-1 beholdere ud til nye områder lige nu. Bor du på en vej, hvor andre har beholderen, kan du bestille én ved at tage kontakt til kommunen på mail eller telefon - du kan ikke selv bestille gennem Mit Affald.

   

  (OBS: Du kan ikke bestille mere end én 4-i-1 beholder)

 • Hvad koster en 4-i-1 beholder?

  Taksten for at få tømt beholderen er en del af dit bidrag til genbrugsordninger, som bliver opkrævet sammen med ejendomsskatten. Alle betaler derfor det samme for den udvidede ordning - også selv om du vælger at køre på genbrugsstationen eller anvender kuberne. Som dine andre beholdere, er den nye 4-i-1 beholder kommunens ejendom.

 • Jeg kan ikke få en 4-i-1 beholder - hvordan kommer jeg så af med mit emballageaffald?

  Papir, glas, metal og plast kan afleveres på en af kommunens genbrugsstationer eller i de offentlig opstillede kuber.

  Kubeordningen udbygges løbende. Kubestationerne udbygges til også at have kuber til metal og plast – udover papir, glas og batterier. Se mere på www.egedalsorterer.dk/kuber.

 • Hvorfor må jeg ikke komme pap og karton i papirrummet?

  Pap og karton forringer kvaliteten af papiret. Pap og karton kan afleveres på genbrugsstationen eller til storskrald. Mælkekartoner og pizzabakker skal i restaffald.

 • Hvad må jeg komme i plastrummet?

  Plastemballager fra mad, plastlåg, dunke, plastposer, plastflasker.

  Større emner og andet plast kan afleveres på genbrugsstationen eller til storskrald.

 • Hvad må jeg komme i glasrummet?

  Konservesglas, syltetøjsglas, vinflasker, drikkeglas. Tag gerne metallåget af og læg det i metalrummet.

  Der må aldrig lægges porcelæn i beholderen. Det ødelægger genanvendelsen af glas.

  Planglas er en anden type glas. Det kan man aflevere på genbrugsstationen (eksempelvis vinduesglas, spejle mm.)

 • Hvad må jeg komme i metalrummet?

  Konservesdåser, øl- og sodavandsdåser, foliebakker og stanniol. Små dele, som søm og skruer, skal lægges i en dåse. Ellers kan de sætte sig fast i bilens metalpresse. Kompakte stykker metal kan bilens presse ikke tage. Det kan afleveres på genbrugsstationen.

  Kaffe- og chipsposer skal i restaffald. Poser består af flere materialer og kan ikke adskilles.

  Der må ikke lægges elektronik eller lyskilder i beholderen. Det skal afleveres på genbrugsstationen. Batterier og småt elskrot kan lægges i hver sin pose (max. 4 liters klar pose) på låget af restaffaldsbeholderen, hvis du har egen beholder. Så tages den med når beholderen tømmes.

 • Hvorfor skal håndtaget vende udad?

  Vend håndtaget rigtigt – stil ikke beholderne foran og for tæt på hinanden.

  For at vores renovatør kan tage fat i beholderen og køre den hen til bilen. Vender håndtagene indad kan han ikke få fat i håndtagene og vippe beholderen så den kan køres til bilen. Vender håndtagene indad vil beholderen ikke blive tømt.

 • Hvorfor skal låget kunne lukke?

  Hvis ikke låget kan lukke, er der risiko for, at affaldet ender i det forkerte rum på firekammerbilen eller at der fx falder flasker ud ved tømning.

 • Hvor rent skal affaldet være?

  En god tommelfingerregel hedder ”tømt og tørt”. Det skal være let skyllet og drypfrit.

  Undgå dog at bruge en masse vand - brug fx det sidste hold opvaskevand til at skylle ketchupflasken.

 • Hvordan tømmes beholderen?

  Når vi henter dit sorterede affald fra 4-i-1 beholderen, bliver beholderen tømt i skraldebiler med fire rum til henholdsvis plast, papir, metal og glas. Skraldemanden kører herefter affaldet til et anlæg, hvor hver fraktion tages ud for sig. Efterfølgende køres det videre til genanvendelse.

 • 4-i-1 beholderen bliver ikke tømt, hvis den er fejlsorteret

  Fejlsortering er f. eks:

  • Steger, pander, bradepander, låg, pap, chips/kaffe/folie fra vinbeholdere
  • Lange tynde emner
  • Storskrald (alt det ovenfor + ??)

   

  Alle rum tømmes samtidigt i hver sit rum på bilen, er der derfor fejlsortering idet ene rum, bliver 4-i-1 beholderen ikke tømt.

 • Hvad gør jeg, hvis mit affald ikke er hentet?

  Tjek om en fejlsortering er sket, og meld derefter den manglende tømning ind på Mit affald, som du finder på www.egedalsorterer.dk eller brug app’en Affaldsportal.

 • Hvorfor tager de ikke ”bare” det fejlsorterede op og/eller tømmer alligevel, og lægge en seddel, så jeg ved det til næste gang?

  Vores renovatør skal ikke sortere i affaldet. Det er din pligt at sortere dit affald, og er der fejlsorteret lader renovatøren beholderen stå.

  En stor del af vores affald genanvendes, og det skal derfor være sorteret for at sikre en god genanvendelse. Derfor lader vores renovatør beholderen stå, hvis den er fejlsorteret. I værste fald kan det ødelægge et helt læs.

 • Hvad sker der med de genanvendelige fraktioner og hvordan kommer indtægterne tilbage til borgerne?

  Vores genanvendelige affald genanvendes i nye produkter.

  Nogle affaldsfraktioner er det penge i, som kommer Egedal til gode. Det er fx metal, som smeltes om til nye produkter.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har for meget affald?

  Har du mere papir, plast, metal eller glas end der kan være i 4-i-1 beholderen, kan du aflevere det på genbrugsstationen eller i de offentlig opstillede kuber. Det er også muligt at sætte én klar plastsæk på max. 100 liter med plastaffald ved siden af din 4-i-1 beholder, så tages den også med ved næste tømning.

  Har du mere restaffald eller madaffald er det muligt at købe en EKSTRA sæk på bibliotekerne eller i udvalgte supermarkeder (se mere på http://www.egedalsorterer.dk/privat/affaldsordninger/bio-og-restaffald/ekstra-affald

 • Hvorfor må jeg ikke lægge haveaffald i madaffaldet?

  Fraktionerne skal sorteres hver for sig da haveaffaldet komposteres mens madaffaldet køres til biogasanlæg.

 • Hvorfor skal jeg slå knude på posen?

  Husk at slå knude på posen da det sikre bedre hygiejne for skraldemanden. Det mindsker risikoen for, at skraldemanden bliver syg. Husk også at pakke grillkul, aske og lignende ind i poser.

 • Hvorfor skal madaffaldet emballeres i en gennemsigtig pose?

  Madaffaldet skal emballeres i gennemsigtbare poser, så det er muligt at se om der eventuelt er fejlsorteret.

 • Hvorfor må der ikke kommes pose metal, glas og papir?

  Der må ikke kommes poser om metal, glas og papir, da plastposer gør, at fraktionen er fejlsorteret.

 • Hvorfor må pap og karton ikke komme i papir?

  Pap og karton forringer papirkvaliteten. Derfor skal det ikke til papir, men kan afleveres på genbrugsstationen eller til storskrald.

 • Hvorfor må jeg ikke komme porcelæn og keramik i glas?

  Porcelæn og keramik er fremstillet af ler, hvilket forringer genanvendelsen af glas.

Del: