Madaffald M. Piktogram

Alt efter hvilken boligtype du bor i, er der forskellige ordninger og materiel til dit Madaffald.

  • Villaer og de fleste rækkehuse: Beholdere på hjul (140 liter) - Sække i stativer (75 liter - ordning med sække er ved at blive udfaset)
  • Etageboliger og nogle rækkehuse: Beholdere på hjul (140 liter og 600 liter), seminedgravede og fuldt nedgravede beholdere (3-5000 liter)

JA, TAK TIL:

· Tilberedt og ikke tilberedt mad
· Små knogler og ben fra kød
· Skaller fra æg og nødder
· Afskårne blomster og blomsterløg
· Brugt køkkenrulle
· Kaffefiltre og teposer
· Nedfaldsfrugt - i mindre mængder ad gangen

Madaffald skal i de udlevere grønne plastikposer. Du kan læse mere om affaldsposer her.
Slå knude på posen, før du lægger den i skraldespanden

OBS: Undgå lugtgener, fluer og maddiker i dit madaffald, når det er varmt. Sørg for, at der ikke løber væsker og rester ud i skraldespanden. Overfyld ikke posen, bind en knude på den og læg den forsigtigt i skraldespanden, så der ikke går hul på den. Sæt gerne skraldespanden i skyggen. Læs flere gode råd her


NEJ, TAK TIL:

Haveaffald, bleer, kattegrus og emballage fra madvarer - også selvom, der er madrester i. Bleer og indpakket kattegrus skal i restaffald. Sorteret emballage skal i beholdere til genanvendelse. Haveaffald skal på genbrugsstationen. Du kan også bestille afhentning af haveaffald, så du får det hentet ved din bolig.


Hvorfor sortere?

Madaffald er fyldt med værdifulde næringsstoffer. Når vi genanvender affaldet, bliver det til kompost til landbruget og biogas til energiproduktion.

Bio Til Mad EK
Nyhed

Bioaffald ændrer navn til Madaffald

Navnet på affaldsfraktionen ”Bioaffald” bliver ændret til ”Madaffald”. Navneændringen skal hjælpe til bedre forståelse af, hvad der skal i skraldespan…

Biopose Med Knude
Nyhed

Gode råd mod maddiker i affaldet

Følg vores råd mod maddiker i affaldet og få en glad skraldemand. Du kan nemlig risikere at skraldemanden ikke tager din spand med, hvis den er fyldt…

Madsortering Plakat

Affaldsgruppen

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664 - Telefonopkald besvares lige nu af Vestforbrænding