Containere på Stenløse genbrugsstation
Containere på Stenløse genbrugsstation, Toppevad

Genbrugsstationer i Egedal Kommune   

Din virksomhed kan aflevere alle former for sorteret affald undtagen Restaffald og Madaffald. Virksomheden skal være tilmeldt med betaling inden du bruger genbrugsstationen. Du kan finde et link til priser og tilmelding nedenfor.

Du finder dem her:

 • Ølstykke Genbrugsstation, Tranekærvej 6-8, 3650 Ølstykke,
 • Smørum Genbrugsstation, Hassellunden 2B, 2765 Smørum
 • Stenløse Genbrugsstation, Toppevadvej 28, Ganløse, 3660 Stenløse,

Åbningstider på genbrugsstationerne

 • 10:00 – 18:00 i månederne marts-oktober
 • 10:00 – 17:00 i månederne november-februar

Dog er der indført én ugentlig lukkedag på hver genbrugsstation:

Stenløse                       Tirsdag (Ubemandet, adgang for borgere og erhverv med døgnadgang)

Ølstykke                       Onsdag       

Smørum                       Torsdag      

Herudover lukket: juleaften, 1. og 2. juledag, nytårsaften og 1. januar.

Stenløse genbrugsstation er døgnåben hele ugen. Det vil sige, at du kan lukke dig selv ind, uden for den bemandede åbningstid. Du skal bruge din telefon til at lukke dig ind - husk tilmelding via linket med "Døgnåben på Stenløse Genbrugsstatione" nedenfor.

Du kan som tilmeldt virksomhed, frit aflevere mindre mængder affald på genbrugsstationerne. Eneste undtagelser er Restaffald og Madaffald, som du ikke må aflevere på genbrugsstationerne.

Kontakt

Det er Egedal Kommune, der ejer genbrugsstationerne, mens det er Vestforbrænding, der drifter dem på vegne af kommunen i hverdagen. Det er ikke muligt at ringe til genbrugsstationerne. Har du spørgsmål skal du rette henvendelse til Affaldsgruppen på rådhuset på tlf: 72597664 eller mail:  affald@egekom.dk. Har du brug for råd omkring, hvor du skal aflevere dit affald på genbrugsstationerne, kan du altid få råd og vejledning af personalet, som er der for at hjælpe dig.

Plastfolie og containere på genbrugsstationen

Priser og tilmelding for erhverv

Det er Vestforbrænding, der står for driften af Egedal Kommunes genbrugsstationer. Du kan læse mere om tilmelding, årskort og priser her.

Eternit og asbest på genbrugsstationen - skal emballeres
Nyhed

Eternit skal pakkes ind

Eternitaffald skal fremover være emballeret i lukket plastemballage, når det skal afleveres på genbrugsstationerne for at undgå risiko for spredning a…

Regler på genbrugsstationerne

Her er nogle gængse regler, som gælder på genbrugsstationerne.

 • Brug klare sække

  Hvis du har brug for at aflevere noget af dit affald i sække, skal det være i klare sække. På den måde bliver det nemt for personalet at vejlede dig om det sorterede affald.

 • Jord og eternitplader

  Du må maksimalt aflevere 1 kubikmeter ren jord og maksimalt 10 eternitplader pr. gang pr. husstand eller virksomhed.

  Eternitaffald skal være emballeret i lukket plastemballage, når det skal afleveres på genbrugsstationen. Skal du skifte et helt eternittag, skal du anmelde det til kommunen. Læs mere her: http://www.egedalsorterer.dk/privat/byggeaffald 

 • Bilens vægt

  Du må levere affaldet i biler med en totalvægt på højst 3.500 kg. uden trailer

 • Klunsning

  Det er forbudt at klunse (tage affald med hjem) fra genbrugsstationerne.

Døgnåbent på Stenløse Genbrugsstation

Stenløse Genbrugsstation er døgnåbent alle dage (undtagen de nævnte jule- og nytårsdage). Klik her og læs mere om, hvordan det fungerer og hvordan du tilmelder dig.

Del: