Vær opmærksom på

Der skal knude på poser med rest- og madaffald. Der skal ikke poser rundt om emballageaffaldet i 4i1-beholder. Undtagen plastaffald, det må gerne samles i klare affaldsposer med knude på.

Husker du at slå en knude på dine poser med mad-og restaffald?

For at få tømt dit affald, skal du huske at følge kommunens regler for indpakning af affald, adgangsveje og sortering.
Derfor har vi udviklet en tjekliste over forhold, der skal være i orden før vores skraldepersonale kan tømme dit affald.
Klik på boksen og læs mere.

Har du ekstra affald?

Har du i en periode ekstra Rest- eller Madaffald, kan du købe en autoriseret EKSTRAsæk til 30 kr. i udvalgte supermarkeder i kommunen.

Klik på boksen for at læse mere om EKSTRAsække

Indsatsområder Blandet2 Landskab

10 fraktioner - FAQ

Regeringen har besluttet, at vi skal kunne sortere 10 affaldsfraktioner ved alle husstande. I Egedal kommer der derfor en del ændringer på affaldsområdet i 2022. Klik her og se svar på de spørgsmål, vi oftest får om de fremtidige ordninger.

Driftsforstyrrelser

Her kan du se, hvis vi har forsinkelser eller andre problemer med tømning eller systemer.

Driftsforstyrrelser

Renovationsafgifter bliver momsfrie

Betaling fra private for kommunale ordninger for indsamling af dagrenovation bliver momsfrie. Egedal Kommune afventer styringssignalet fra Skattestyrelsen. Her vil det blive beskrevet, hvordan vi fremadrettet skal håndtere moms på renovationsområdet. Indtil der kommer en afklaring af fremtidig praksis, skal du fortsat betale moms af renovationstaksterne for private husstande og grundejerforeninger. Klik på boksen og læs mere

Moms og renovationstakster

Mit Affald - din selvbetjeningsløsning

Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald, hvis din beholder skal repareres eller du ønsker at bestille afhentning af storskrald, haveaffald eller juletræ.

Mit Affald

Hjælp til selvhjælp

EK 6 Adgangsvej FINAL2

Adgangsvej

Har du fået af vide, at din adgangsvej ikke lever op til reglerne, så kan du læse om dem her.

Tjekliste til tømning

Vær sikker på at få hentet - hold dig opdateret med reglerne.

Undgå maddiker - 10 gode råd

Gode råd mod maddiker

Det er dit ansvar at holde din affaldsbeholder ren - her kan du læse om, hvordan du kan holde den fri for maddiker.