Vær opmærksom på

Der skal knude på poser med rest- og madaffald. Der skal ikke poser rundt om emballageaffaldet i 4i1-beholder. Undtagen plastaffald, det må gerne samles i klare affaldsposer med knude på.

Husker du at slå en knude på dine poser med mad-og restaffald?

For at få tømt dit affald, skal du huske at følge kommunens regler for indpakning af affald, adgangsveje og sortering.
Derfor har vi udviklet en tjekliste over forhold, der skal være i orden før vores skraldepersonale kan tømme dit affald.
Klik på boksen og læs mere.

Har du ekstra affald?

Har du i en periode ekstra Rest- eller Madaffald, kan du købe en autoriseret EKSTRAsæk til 30 kr. i udvalgte supermarkeder i kommunen.

Klik på boksen for at læse mere om EKSTRAsække

Billede af et mundbind

Mundbind og handsker må ikke ligge løst!

Betaling fra private for kommunale ordninger for indsamling af dagrenovation bliver momsfrie.

Pas godt på din skraldemand - brugte mundbind skal i lukkede affaldsposer, som alt andet Restaffald. Så undgår vi, at brugte mundbind flyver op på skraldemanden og falder ud i naturen under tømning. Klik her og læs om corona i Egedal.

Renovationsafgifter bliver momsfrie

Betaling fra private for kommunale ordninger for indsamling af dagrenovation bliver momsfrie. Egedal Kommune afventer styringssignalet fra Skattestyrelsen. Her vil det blive beskrevet, hvordan vi fremadrettet skal håndtere moms på renovationsområdet. Indtil der kommer en afklaring af fremtidig praksis, skal du fortsat betale moms af renovationstaksterne for private husstande og grundejerforeninger. Klik på boksen og læs mere

Moms og renovationstakster

Mit Affald - din selvbetjeningsløsning

Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald, hvis din beholder skal repareres eller du ønsker at bestille afhentning af storskrald, haveaffald eller juletræ.

Mit Affald

Hjælp til selvhjælp

EK 6 Adgangsvej FINAL2

Adgangsvej

Har du fået af vide, at din adgangsvej ikke lever op til reglerne, så kan du læse om dem her.

Tjekliste til tømning

Vær sikker på at få hentet - hold dig opdateret med reglerne.

Ikon, Restaffald

For meget affald - hvad gør jeg?

Har du en sjælden gang i mellem ekstra dagrenovationsaffald, kan du købe en papirsæk mærket "EKSTRA Restaffald" eller "EKSTRA Bioaffald". Læs mere her.

Driftsforstyrrelser

Her kan du se, hvis vi har forsinkelser eller andre problemer med tømning eller systemer.

Driftsforstyrrelser

Affaldsplan 2019-2030

Affaldsplanen blev vedtaget i 2018 og indeholder mål og initiativer for de kommende år. Planen gennemgås i slutningen af 2020 i forlængelse af regeringens nye affaldsudspil.

Affaldsplan Egedal 2019 2030

Mundbind og handsker må ikke ligge løst!

Pas godt på din skraldemand - brugte mundbind skal i lukkede affaldsposer, som alt andet Restaffald. Så undgår vi, at brugte mundbind flyver op på skraldemanden og falder ud i naturen under tømning. Læs mere om corona via linket.

Hvad betyder corona for forskellige kommunale områder

OBS: NYE VINTERLUKKETIDER STARTER SØNDAG DEN 1. NOVEMBER 2020

I månederne november, december, januar og februar er genbrugsstationerne kun åbne fra 10-17. Læs mere om beslutningen i linket.

Genbrugsstationerne får lukkedage og nye åbningstider