Servicemeddelelse: Driftsforstyrrelser på affaldsområdet

Grundet nedbrud på flere skraldebiler samt sygdom, er der store forsinkelser på tømning af affald flere steder i kommunen. Meld manglende tømning på selvbetjeningen Mit affald. Det kan være svært at komme igennem på telefonen, brug i stedet selvbetjening og kan dit spørgsmål vente, så skriv en mail til affald@egekom.dk , så vender vi tilbage. Hold dig opdateret på siden Driftsforstyrrelser, for ændringer i driften.

Mit Affald

Nye beholdere - udkørsel og hjemtagning

Nye Beholdere På Lager

Tjek hvornår vi leverer den nye beholder hos dig og henter de gamle

Der kommer nye beholdere til Rest- og Madaffald i juni og juli og de gamle tages hjem til august. Her kan du tjekke, hvilke uger, vi kommer forbi din…

Vær opmærksom på

10 affaldsfraktioner: Madaffald, Plast, Mad- og Drikkekartoner, Papir, Metal, Pap, Glas, Tekstiler, Farligt Affald og Restaffald

10 fraktioner - FAQ om nye ordninger

Regeringen har besluttet, at vi skal sortere 10 affaldsfraktioner ved alle husstande. Klik her og se svar på de spørgsmål, vi oftest får om de fremtidige ordninger i Egedal Kommune.

Har du ekstra affald?

Har du i en periode ekstra Rest- eller Madaffald, kan du købe en autoriseret EKSTRAsæk til 30 kr. i udvalgte supermarkeder i kommunen.

Klik på boksen for at læse mere om EKSTRAsække

Der skal knude på poser med rest- og madaffald. Der skal ikke poser rundt om emballageaffaldet i 4i1-beholder. Undtagen plastaffald, det må gerne samles i klare affaldsposer med knude på.

Luk posen

For at få tømt dit affald, skal du huske at følge kommunens regler for indpakning af affald, adgangsveje og sortering.
Derfor har vi udviklet en tjekliste over forhold, der skal være i orden før vores skraldepersonale kan tømme dit affald.
Klik på boksen og læs mere.

Driftsforstyrrelser

Her kan du se, hvis vi har forsinkelser eller andre problemer med tømning eller systemer.

Driftsforstyrrelser

Mit Affald - din selvbetjeningsløsning

Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald, hvis din beholder skal repareres eller du ønsker at bestille afhentning af storskrald, haveaffald eller juletræ.

Mit Affald

Renovationsafgifter bliver momsfrie

Betaling fra private for kommunale ordninger for indsamling af dagrenovation bliver momsfrie. Egedal Kommune afventer styringssignalet fra Skattestyrelsen. Her vil det blive beskrevet, hvordan vi fremadrettet skal håndtere moms på renovationsområdet. Indtil der kommer en afklaring af fremtidig praksis, skal du fortsat betale moms af renovationstaksterne for private husstande og grundejerforeninger. Klik på boksen og læs mere

Moms og renovationstakster