De sidste 4i1-affaldsbeholdere tømmes uge 5 – sig til, hvis du mangler tømning

Tirsdag, onsdag og fredag køres der opsamlingsture, hvor de 4i1-affaldsbeholdere, der ikke er blevet tømt på de planlagte ruter, tømmes. ◾ Har du stadig affald i din 4i1, så giv os endelig besked så hurtigt som muligt via Affaldsportalen eller Mit Affald ◾ Har du meldt det ind før, så behøver du ikke at gøre det igen. ◾ Har du fået tømt din 4i1-affaldsbeholder og er der sat et klistermærke på med besked om ikke at bruge den, før den er ombygget, så ombygges den indenfor en uge. ◾ Husk at stille din 4i1-affaldsbeholder ud til tømning, hvis den ikke er tømt og ombygget.

Mit Affald

Vær opmærksom på

10 affaldsfraktioner: Madaffald, Plast, Mad- og Drikkekartoner, Papir, Metal, Pap, Glas, Tekstiler, Farligt Affald og Restaffald

10 fraktioner - FAQ om nye ordninger

Regeringen har besluttet, at vi skal sortere 10 affaldsfraktioner ved alle husstande. Klik her og se svar på de spørgsmål, vi oftest får om de fremtidige ordninger i Egedal Kommune.

Har du ekstra affald?

Har du i en periode ekstra Rest- eller Madaffald, kan du købe en autoriseret EKSTRAsæk til 30 kr. i udvalgte supermarkeder i kommunen.

Klik på boksen for at læse mere om EKSTRAsække

Der skal knude på poser med rest- og madaffald. Der skal ikke poser rundt om emballageaffaldet i 4i1-beholder. Undtagen plastaffald, det må gerne samles i klare affaldsposer med knude på.

Luk posen

For at få tømt dit affald, skal du huske at følge kommunens regler for indpakning af affald, adgangsveje og sortering.
Derfor har vi udviklet en tjekliste over forhold, der skal være i orden før vores skraldepersonale kan tømme dit affald.
Klik på boksen og læs mere.

Driftsforstyrrelser

Her kan du se, hvis vi har forsinkelser eller andre problemer med tømning eller systemer.

Driftsforstyrrelser

Mit Affald - din selvbetjeningsløsning

Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald, hvis din beholder skal repareres eller du ønsker at bestille afhentning af storskrald, haveaffald eller juletræ.

Mit Affald