Vær opmærksom på

10 affaldsfraktioner: Madaffald, Plast, Mad- og Drikkekartoner, Papir, Metal, Pap, Glas, Tekstiler, Farligt Affald og Restaffald

10 fraktioner - FAQ om nye ordninger

Regeringen har besluttet, at vi skal sortere 10 affaldsfraktioner ved alle husstande. Klik her og se svar på de spørgsmål, vi oftest får om de fremtidige ordninger i Egedal Kommune.

Har du ekstra affald?

Har du i en periode ekstra Rest- eller Madaffald, kan du købe en autoriseret EKSTRAsæk til 30 kr. i udvalgte supermarkeder i kommunen.

Klik på boksen for at læse mere om EKSTRAsække

Der skal knude på poser med rest- og madaffald. Der skal ikke poser rundt om emballageaffaldet i 4i1-beholder. Undtagen plastaffald, det må gerne samles i klare affaldsposer med knude på.

Luk posen

For at få tømt dit affald, skal du huske at følge kommunens regler for indpakning af affald, adgangsveje og sortering.
Derfor har vi udviklet en tjekliste over forhold, der skal være i orden før vores skraldepersonale kan tømme dit affald.
Klik på boksen og læs mere.