Spørgsmål og svar om fælles affaldsløsning

 • Hvad skal jeg sortere?

  Der skal sorteres i disse 10 typer affald:

  • Madaffald
  • Glas
  • Metal
  • Plast
  • Papir
  • Pap
  • Mad- og drikkevarekartoner
  • Tekstil
  • Farligt affald
  • Restaffald
 • Hvornår får vi mere sortering?

  Vi leverer løbende beholdere til affaldssortering, når et område med fælles affaldsløsning er klar til at modtage beholderne.

  Du kan begynde at bruge de nye beholdere, så snart de er sat op.  

  Du får naturligvis meget mere information og vejledning til sortering, når de nye affaldsbeholdere er sat op hos dig.

  Du behøver ikke at gøre andet end at sortere til genanvendelse. Egedal Kommune går i dialog med bestyrelsen for din forening uanset om du er grundejer, andelsejer eller bor i lejebolig.

 • Hvad sker der i min boligforening/andelsforening mv.?

  Hvordan det kommer til at se ud netop i din forening, kan vi ikke svare på. Det er meget forskelligt for den enkelte forening, hvordan de konkrete fælles affaldsløsninger bliver.

  Egedal Kommune går i dialog med bestyrelsen for din forening uanset om du er grundejer, andelsejer eller bor i lejebolig. Du behøver ikke at gøre andet end at sortere til genanvendelse, når beholderne er kommet til dit område,

 • Hvorfor skal jeg sortere?

  Jo bedre vi sorterer vores affald, jo flere ressourcer kan vi genanvende, og jo mindre CO2 udleder vi. I Danmark producerer vi rigtig meget affald pr. husstand, så når du og dine naboer sorterer i 10 typer affald, er I med til at gøre en reel forskel.

  Øget affaldssortering er også lovpligtigt og led i
  ’Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulærøkonomi’ – en bred politisk aftale, som regeringen har indgået.

 • Jeg vil ikke sortere

  Når du ikke sorterer, bliver affaldet sendt til forbrænding og vigtige ressourcer går op i røg.  

  Men det går også ud over dine naboer. Er en beholder fejlsorteret kan skraldemanden ikke tømme jeres beholdere. Det er derfor en god ide at være ekstra opmærksom på om affaldet smides i den rigtige beholder.

 • Hvad gør jeg, hvis der ikke er tømt i mit område?

  Mit Affald eller i app’en Affaldsportal kan du skrive, at du ikke har fået tømt affald. Beskeden bliver sendt direkte til renovatøren, som har mulighed for at handle på sagen.  

 • Hvordan skal jeg få plads til sorteringen i min lejlighed?

  Du behøver ikke opdele alle 10 typer affald indenfor, hvis du synes, det fylder for meget. Mange vælger at slå flere affaldstyper sammen i deres bolig (fx pap og papir eller glas og metal) og så sortere dem endeligt ude ved de fælles affaldsbeholdere.

 • Får jeg også en rød boks til farligt affald?

  Hvordan ordningen for farligt affald kommer til at se ud netop i din forening, kan vi ikke svare på. Det vil være forskelligt for den enkelte forening. 

  I et større område er det muligt at få et samlet miljøskab til alle. Ved mindre områder er det muligt at få et miljøskab, hvor du kan aflevere en rød boks til affald. 

  Ordningen for farligt affald kommer i løbet af 2023.

 • Hvor langt er vi i Egedal Kommune med at sortere?

  I Egedal sorterer vi i dag i seks fraktioner: Mad, Rest, Papir, Glas, Metal og Plast. Derudover også batterier og småt elskrot.

  Over 9000 husstande har i dag en 4-i-1 beholder til Glas, Metal, Papir og Plast. Andre borgere kan komme af med de fire fraktioner ved en kubestation i Ølstykke stationsby, Gl. Ølstykke, Stenløse,Veksø, Ganløse, Smørum eller på genbrugsstationerne.
  Derudover er det muligt at få afhentet storskrald, haveaffald og juletræer.
  Det er ikke frivilligt, om man vil sortere, men fremover vil sorteringsløsningerne tæt ved husstanden være obligatoriske.

 • Hvad med affaldstaksterne?

  Det har nogle økonomiske omkostninger, når kommunen skal indføre den lovpligtige sortering i 10typer affald for alle husstande. Vi forventer derfor, at affaldstaksterne stiger i 2023.
  Affaldstaksterne betales ikke gennem skatten, men via ejendomsskattebilletten. Affaldstaksterne skal dog gå i balance med sig selv - eller sagt på en anden måde, må taksterne ikke sættes sådan, at kommunen tjener penge på det.

  Den stigning, du kommer til at opleve, skyldes, at den nye ordning er dyrere både i tømmepriser og i indkøb af materiel.
  Affaldstakster besluttes af Byrådet fra år til år, og bliver den nye ordning billigere end forventet, eller viser det sig, at taksterne fremover skal beregnes uden moms, vil det blive modregnet i dintakst året eft er.

 • I nogle kommuner er takststigningen lavere?

  I Egedal har man valgt at afbetale den nye ordning over forholdsvis kort tid, og det gør umiddelbart takststigningen mere stejl. Nogle kommuner har valgt en længere afbetaling, som giver en lavere stigning nu og her, som til gengæld vil strække sig over længere tid. Desuden har nogle kommuner præsenteret deres takststigninger uden moms, mens Egedal Kommune ind til nu har præsenteret takststigningerne med moms. Det tilsammen gør, at stigningen i Egedal ser større ud.

 • Hvorfor bliver det dyrere for mig?

  Du kommer til at betale mere, fordi den nye ordning med sortering i 10 typer affald koster mere, bl.a. i nyt materiel og elbiler, håndtering af flere affaldstyper og flere tømninger af flere beholdere.

 • Kan jeg ikke bare køre på genbrugsstationerne?

  Nej. Det er et krav i alle kommuner, at alle 10 typer aff ald skal hentes ved borgernes husstande, og at det skal være med faste beholdere. Det kan kommunen ikke ændre på.
  Har du mere, end der kan være i beholderne, kan du dog stadig aflevere det på genbrugsstationen. Dog ikke rest- og madaffald.

 • Erstatter tekstilaffald containerne rundt omkring?

  Nej. Det, du kan stille ud derhjemme til skraldemanden er tekstilaffald, dvs. de slidte lagener og håndklæder, blusen med hul i eller pletten, der bare ikke kan komme af, og hvad du ellers har, der ikke længere kan genbruges af andre.

  Har du tøj, der er for godt til at smide ud, skal du ikke sætte det ud til skraldemanden, men kan give det til tøjcontainere eller genbrugsbutikker som du plejer.

 • Hvorfor skal mad- og drikkevarekartoner i samme rum?

  Plast, mad-og drikkevarekartoner bliver afleveret på et anlæg, som allerede sorterer i forskellige typer plast, og som snart også kan adskille mad- og drikkevarekartoner fra plastaffaldet. Kartonerne bliver opløst og papfibre genanvendt til nye mad-og drikkekartoner (MDK).

  Du skal dog først sortere plast, mad- og drikkevarekartoner derhjemme fra 1. januar 2023. Hvis du gerne vil i gang inden da, kan du aflevere på genbrugsstationen.

 • Jeg synes affaldssortering er svært. Hvor kan jeg få hjælp til mine spørgsmål?

  Affaldssortering er en ændring af vores daglige vaner og nyt kan være svært.  

  Er du i tvivl om, hvordan et produkt skal sorteres kan du finde en digital sorteringsguide i Mit Affald eller app’en Affaldsportalen.  

  Når der kommer flere beholdere til dit område, vil du også få udleveret en sorteringsguide.

  Kan du ikke finde lige præcis det produkt, du står med? Så henvend dig gerne, så hjælper vi dig med sortering. 

 • Hvordan får jeg flere madaffaldsposer?

  Du kan få en ny pakke med madaffaldsposer på Stenløse Genbrugsstation, kommunens biblioteker eller på Rådhuset i borgerservice. 

  Du kan også spørge din vicevært eller ejendomsadministrator. Måske de har nogen liggende, som du kan få.

  Det er også muligt for en kontaktperson at henvende sig til Klima, teknik og miljø og lave en aftale om at hente til flere beboere i jeres forening. Kontakt os på affald@egekom.dk og hør mere.

Del: