Affaldstakster

Affaldhåndteringen betales ikke gennem skatten, men i stedet over affaldstaksterne. Taksterne bliver vurderet fra år til år og skal hvile i sig selv løbende.
Her på siden kan du læse mere om affaldstaksterne.

Nederst kan du se et eksempel på en ejendomsskattebillet og forklaring af taksttyperne.

Spørgsmål om takster
 • Hvad skal jeg gøre, hvis der er fejl på ejendomsskattebilletten?

  Skriv en mail til affald@egekom.dk med :

  • adresse
  • forklaring af problemet
  • gerne billede af ejendomsskattebilletten (så går det hurtigere)
 • Kan jeg fravælge noget?

  Du kan ikke fravælge nogen af de fire standardtakster.

  • Generel administration
  • Dagrenovation/administration
  • Genbrugsordninger
  • 240L rest/mad

  Hvis du har en ekstra restaffaldsbeholder eller en frivillig haveaffaldsbeholder, kan du afmelde dem. Dette vil blive bagudrettet på næste års affaldstakst.

 • Er det billigere at have en lille beholder til plast+MDK/papir?

  Der er ingen forskel i taksten, uanset om man vælger den lille eller den store beholder til plast+MDK/papir.

 • Hvad dækker affaldstaksterne over?

  En husstand med egne beholdere har som udgangspunkt 4 affaldstakster på sin ejendomsskattebillet, som dækker over følgende:

  Takst DKK (inkl. moms) Hvad dækker det over?
  Generel administration 375 Kommunens administration af ordninger.
  Dagrenovation/administration 275 Køb af dagrenovationsbeholdere, madaffaldsposer, IT til tømning.
  240L rest/mad 1083 Tømning af dagrenovationsbeholder
  Genbrugsordniger 3238
  • Genbrugsstationer
  • Storskrald
  • Haveaffald
  • Juletræsordning
  • Tømning og indkøb af beholdere til genanvendelige fraktioner
  • Kuber
  • Behandling af affald (afsætning og genanvendelse) 
 • Hvorfor er der stadig moms på affaldstaksterne?

  Renovationsafgifter bliver momsfrie

   

  Betaling fra private for kommunale ordninger for indsamling af dagrenovation bliver momsfrie.

  Skattestyrelsen har tabt en sag om opkrævning af moms på renovationsafgifter.

  Egedal Kommune afventer styringssignalet fra Skattestyrelsen. Her vil det blive beskrevet, hvordan vi fremadrettet skal håndtere moms på renovationsområdet. Indtil der kommer en afklaring af fremtidig praksis, skal du fortsat betale moms af renovationstaksterne for private husstande og grundejerforeninger.

  Momsrefusionen omfatter både købs- og salgsmoms, og den samlede påvirkning af dommen vil blive indregnet i fremtidige takster, når Skattestyrelsens beskrivelse er klar. Renovationsområdet er takstfinansieret, og det betyder, at området over tid skal hvile i sig selv, så det hverken giver over- eller underskud. Du behøver derfor ikke gøre noget som forbruger.

  Vi opdaterer hjemmesiden, når vi ved mere.

 • Hvad betyder der, at taksterne skal hvile i sig selv?

  Taksterne skal hvile i sig selv. Det betyder, at hvis kommunen det ene år har indkrævet mere, end der er blevet brugt, skal det modregnes det næste år.

  Hvis kommunen er kommet til at indkræve for meget det ene år, bliver der indkrævet mindre året efter. Er der derimod brugt flere penge end planlagt, bliver de også indkrævet året efter. Det er det, der menes med, at taksterne skal hvile i sig selv og balanceres år for år.

En husstand med egne beholdere har som udgangspunkt 4 affaldstakster på sin ejendomsskattebillet, som dækker over følgende:

Takst

DKK (inkl. moms)

Hvad dækker det over?

Generel administration 435 Kommunens administration af ordninger.
Dagrenovation/administration 250 Køb af dagrenovationsbeholdere, madaffaldsposer, IT til tømning.
240L rest/mad 1032 Tømning af dagrenovationsbeholder
Genbrugsordniger 3096
 • Genbrugsstationer
 • Storskrald
 • Haveaffald
 • Juletræsordning
 • Tømning og indkøb af beholdere til genanvendelige fraktioner
  • Plast+MDK/papir
  • Metal/glas
  • Pap
 • Indkøb og tømning af affaldskuber
 • Behandling af affald (afsætning og genanvendelse) 
Ejendomsskattebillet 23 - individuel
Eksempel på en standard ejendomsskattebillet for hus med egne beholdere i 2023
Bio og restbeholder
Nyhed

Gebyr på ekstra affaldsmateriel til dagrenovation

Byrådet har i august 2019 besluttet, at der fra årsskiftet kommer gebyr på ud- og hjemkørsler af ekstra affaldsbeholdere og affaldstativer til dagreno…

Seminedgravede affaldsbeholdere
Nyhed

Takstændring på dit affald 2020

Fra årsskiftet skal du betale lidt mere for at få hentet dit affald. For pengene får vi grønne løsninger og ambitioner på affaldsområdet. En vigtig br…

Tømning af fuldt nedgravet affaldsbeholder
Nyhed

Derfor stiger taksterne for 2019

En mere grøn og miljøvenlig affaldshåndtering giver en højere pris for behandling af affaldet. Samtidig har priserne været sat kunstigt lavt og nu bli…

Del: