Skraldemand trykker på knappen
Tjekliste til tømning

Udover at sørge for at få sorteret, er der en række regler, som skal overholdes, for at få tømt. Læs med her, og se om du overholder tjeklisten, så du undgår problemer.

 • Adgangsregler

  1. Den frie højde er overalt på min adgangsvej og ved mine beholdere minimum 2,1 meter. Jeg har beskåret træer og buske, så de ikke går ind over adgangsvejen.

  2. Området omkring mine beholdere er oplyst i den mørke tid.

  3. Mine beholder står højest 8 meter fra skel ved kørevejen.

  4. Hvis jeg har en låge, kan den stå åben af sig selv

  5. Din adgangsvej er jævn, fast og plan hele vejen, uden niveauforskel eller stigninger over 10 %.

  6. Min adgangsvej er minimum 1 meter bred.

  7. Min adgangsvej er ikke spærret af fx bil, barnevogn eller cykler.

  8. Mine beholdere står med håndtaget udad, så skraldemanden kan tage beholderne uden at vende dem.

  9. I vintermånederne er min adgangsvej, mit fortov og vejareal saltet og ryddet for sne.

  10. Har du hund, så vær venlig at have den inde eller i snor, når skraldemanden skal tømme dine beholdere.

 • Beholdere og indpakning af affald
  • På beholderen skal du kunne lukke låget helt, og affaldet skal være så 'løst pakket', at affaldet let falder ud når beholderen bliver tippet over i skraldebilen. 
  • Der må ikke være løst affald i beholderen, alt skal pakkes i poser. Hvis ikke affaldet er i poser, kan de falde forkert i skraldebilen eller blæse væk under tømning, hvorefter det ender i vejsider og i naturen.
  • Du skal sørge for, at det er nemt for skraldemanden at komme til affaldsbeholderne. Hvis der holder en bil eller noget andet i vejen, vil affaldet ikke blive tømt.
  • Håndtaget på beholderne skal vende udad, da skraldemanden kan lide skade, hvis de skal vende dem. 
  • Aske, sod og cigaretskodder skal være afkølet og pakket godt ind i poser når det bliver smidt i restaffaldet - skraldemanden bliver så ked af det når han står med det ud over sig.
  • Din beholder må maks. veje 15 kg og en ekstra sæk må maks. veje 11 kg.
 • Poser til affald
  • Rest- og Madaffald skal altid pakkes i poser. Løst affald i beholderne tillades ikke.
  • Plastaffald i 4-i-1 beholderen må gerne komme i plastposer 
  • Glas, metal, papir og pap ikke kommes i poser. Det skal ligge løst.

  Læs om hvilke poser, der skal bruges til Rest- og Madaffald på siden www.egedalsorterer.dk/poser

 • For meget affald

  Beholderne skal kunne lukke låget helt.

  Har du for meget rest- eller madaffald, kan du læse mere her: www.egedalsorterer.dk/ekstrasække

  Har du for meget emballageaffald, kan du aflevere det i offentlige kuber eller på vores genbrugsstationer. Du kan se en oversigt over kubestationer med alle fire typer emballageaffald +  batteristandere på www.egedalsorterer.dk/kubestationer

Standplads Punkter Folder
Regler for adgangsvej
Del: