Gammelt eternittag
Eternittag

Er der asbest i dit eternittag?

Hvis ikke det er slidt af, burde du kunne finde et nummer med 5-10 cifre på tagpladen. Tallet fortæller, om der er asbest i pladen: 

  • Uden asbest: Plader hvor første ciffer er 4 eller 5 er fremstillet uden asbest. 
  • Med asbest:  Plader hvor første ciffer er 0 eller 1, er fremstillet med asbest.

Kan du ikke finde et nummer på pladen, kan du lave en mere overordnet vurdering. Produktionen af tagplader med asbest ophørte i 1988, men man har kunnet købe tagplader uden asbest helt fra 1984. Derfor kan man gå ud fra: 

  • at eternittage etableret før 1984 altid indeholder asbest 
  • at eternittage etableret i perioden 1984-1988 kan indeholde asbest 
  • at eternittage etableret efter 1988 er asbestfrie, men være obs på, at der stadig kan stadig have været tagplader med asbest i omløb i flere år efter.

Anmeldelse

Er der asbest i dine tagplader og/eller skal du skifte et helt tag (eller mere end 1 ton plader), skal det anmeldes til kommunen, 14 dage inden du går i gang med arbejdet.

Du kan anmelde det på bygningsaffald.dk eller ved at udfylde dokumentet "anmeldelse af asbestholdigt byggeaffald", der findes ude til højre, og sende det på mail til affald@egekom.dk.

Når du har afleveret anmeldelsen, får du en anvisning af kommunen, ift. hvor du skal aflevere asbestaffaldet.

Ved mindre reparationer på taget, kan du aflevere 10 plader på genbrugsstationerne uden en anvisning, men skal du skifte et helt tag, skal du aflevere dem til deponi. I Egedal Kommune anviser vi typisk til deponi hos AV Miljø. Deponier tager kun imod affaldet, hvis du har en anvisning fra kommunen. Inden du afleverer asbestaffaldet, skal det også være deklareret. Du deklarerer asbestaffaldet på AV miljøs hjemmeside.

Nedtagning

Skal du reparere eller udskifte dit asbestholdige tag, skal det ske så forsigtigt, at du undgår spredning af asbestfibre i omgivelserne.

Du må gerne selv fjerne eternittagpladerne med asbest fra dit tag, men du må ikke lade personer under 18 år gøre arbejdet. Der findes regler for, hvordan det skal gøres i Arbejdstilsynets vejledning om asbest C 2.2

Du skal skrue hver enkelt eternitplade fri og tage dem ned i hel tilstand. Der findes særligt værktøj til det. Pladerne må du ikke smide ned fra taget eller over i spande på taget eller lignende, så de går i stykker, for så frigives asbestfibrene til omgivelserne.

De hele - og dermed ikke støvende plader - skal derefter opbevares forsvarligt.

Hvis pladerne er porøse

Vær opmærksom på at nogle plader kan være porøse og smuldre. Nogle skifereternitplader kan være limet fast, så de ikke kan skrues af, men må brækkes af lægterne. I begge disse tilfælde vil asbestarbejdet støve, og du skal iføre dig asbestdragt, maske og handsker.

Du skal fugte de knækkede pladerester og forsigtigt lægge dem i to lag klare plastsække markeret ASBEST. Det skal ske oppe på taget, så der ikke sker spredning af asbestfibrene.

Mos og løsnede partikler opsamlet i tagrenden skal også fugtes, fjernes og behandles på samme måde som det øvrige støvende asbestaffald.

Gammelt eternittag
Nyhed

Eternit skal pakkes ind før aflevering på genbrugsstationerne

Eternitaffald skal fremover være emballeret i lukket plastemballage, når det skal afleveres på genbrugsstationerne for at undgå risiko for spredning a…

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664 - Telefonopkald besvares lige nu af Vestforbrænding

Del: