I Egedal Kommune sorterer vi blandt andet i madaffald og restaffald. Det betyder, at du allerede i køkkenet skal tage stilling til, om affaldet skal til madaffald, genanvendelse, restaffald eller farligt affald

Vi har et mål om at nedbringe mængden af restaffald, og få sorteret så meget fra som muligt fra til genanvendelse. Det er derfor smart, hvis du indretter dit køkken, så det er nemt at finde ud af, hvor affaldet skal hen.

Mad- og restaffald

Alt efter hvor du bor, kan du have en af følgende ordninger for sortering af mad- og restaffald:

Type affaldsmateriel

Størrelse

Type bolig

Beholdersæt i plast 240 L todelt beholder til mad- og restaffald. Villaer, parcelhuse og lignende. med plads til et sæt pr. bolig
Miljø-Ø (fælles materiel) 660L til restaffald og 400L til madaffald Boliger uden plads til et beholdersæt pr. bolig og uden kapacitetsbehov til nedgravede
Seminedgravede containere og fuldt nedgravede containere (fælles materiel) 3mog 5m3 Etage og tæt-lav (række- og klyngehuse)

 

Dit mad- og restaffald bliver hentet hvert 14. dag. Du kan finde din tømmedag på Mit Affald.  Her kan du også downloade en kalender med tømmedage for din bolig.

 

Vi henter dit affald i en bil med to forskellige rum 

Dit affald bliver ikke blandet sammen, da skraldemanden kører med en såkaldt to-kammerbil.

Hvis dit affald mod forventning ikke bliver hentet, er det vigtigt, at melde det ind via Mit Affald. Husk, at vi henter dit affald frem til kl. 20.

Er dit affald ikke hentet?

Hvis dit affald ikke er hentet eller hvis din beholder er i stykker kan du melde det ind på Mit Affald:

Dagrenovationsbeholdere

Ødelagt materiel

Her kan du eksempelvis læse om, hvordan du skal forholde dig, hvis dit affaldsmateriel - beholdere eller stativer - går i stykker eller skal skiftes u…

Biopose Med Knude

Affaldsposer

Rest- og madaffald skal altid pakkes i poser. Løst affald i beholderne tillades ikke. Læs her om hvilke poser, der skal bruges, og hvorfor.

Istock 70833063 XXXLARGE

EKSTRAsække/Ekstra affald

Her finder du svar på, hvad du skal gøre, hvis du har for meget affald.

Bio Til Mad EK
Nyhed

Bioaffald ændrer navn til Madaffald

Navnet på affaldsfraktionen ”Bioaffald” bliver ændret til ”Madaffald”. Navneændringen skal hjælpe til bedre forståelse af, hvad der skal i skraldespan…

Piktogram, Madaffald

Sortering af Madaffald

Her kan du læse om, hvordan man sorterer Madaffald (tidligere Bioaffald), og hvor du kan komme af med det.

Piktogram, Restaffald

Sortering af Restaffald

Restaffaldet er alt det, der er tilbage, når du har sorteret fra til genanvendelse. Det er dét, som ikke kan genanvendes, og som vi i stedet sender ti…

Bio og restbeholder
Nyhed

Gode råd mod maddiker i affaldet

Følg vores råd mod maddiker i affaldet og få en glad skraldemand. Du kan nemlig risikere at skraldemanden ikke tager din spand med, hvis den er fyldt…

Del: