Adgangsforhold

Som grundejer er det din pligt at sørge for, at skraldemanden let kan komme til og fra dine affaldsbeholdere.
En standplads er den faste plads, som mange har deres affaldsbeholdere stående på. Adgangsvejen er den vej, skraldemanden skal gå mellem din grunds skel og dine affaldsbeholdere.
Her er der særlige krav til adgangsforhold, belysning og belægning. Det skal sikre, at skraldemanden kan hente dit affald sikkert og trygt og uden at skade dine ting.

Generelt om de nye beholdere

De fire beholdere fylder tilsammen 255 cm x 85 cm (bredde og dybde) plus 10 cm luft mellem hjulene. Herudover skal der evt. være plads til haveaffaldsbeholder og beholder til ekstra restaffald, hvis du har tilvalgt det.

Standplads Punkter Folder

10 ting til standpladsen

 1. Adgangsvejen skal være jævn, fast og plan hele vejen (fx asfalt, beton, fliser). Græs, grus og småsten er ikke fast underlag. Der må ikke være niveauforskel eller stigninger over 10%.
 2. Beholdere skal stå højst 8 meter fra dit skel.
 3. Adgangsvejen må ikke være spærret (fx af bil, barnevogn, cykler, legetøj, haveslanger, andre beholdere mv.)
 4. Hvis der er en låge, skal den kunne stå åben af sig selv og kunne åbnes med en hånd. Der må højst være låge ét sted på din adgangsvej.
 5. Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.
 6. Den frie højde ved beholderne skal være mindst 2,1 meter.
 7. Området ved beholderne skal være oplyst i den mørke tid.
 8. Beholdere skal stå med håndtaget udad, så skraldemanden kan tage beholderne uden at vende dem. Beholderen må ikke være overfyldt. Låget skal kunne lukkes.
 9. Har du hund, skal den være inde eller i snor, når skraldemanden skal tømme dine beholdere.
 10. I vintermånederne skal adgangsvej, fortov og vejareal være saltet og
  ryddet for sne

Hvordan ser din grund ud?

Almindelig grund

Du bestemmer selv, om du vil have beholderne til at stå på en fast standplads ved vejen til daglig, eller om du kører dem frem på tømmedagen.

Du har flere forskellige muligheder:

 1. Du kan have dine beholdere på en fast standplads højst 8 m fra skel ved kørevejen (husk ovenstående 10 punkter for standplads).
 2. Du kan stille dine beholdere længere inde på din grund end de 8 m. Så skal du bare trække beholderne frem til skel senest kl. 6 på tømmedag.
 3. Kombi: Du kan nøjes med en mindre standplads højst 8 m fra skel til nogle af dine beholdere (ex din rest- og madaffaldsbeholder, som tømmes hyppigst) og så indrette et andet sted til dine andre beholdere, som du så trækker frem senest kl. 6 på deres tømmedage.

Koteletgrund

Hvis du bor på en koteletgrund, så gælder som udgangspunkt de samme regler som for en ”Almindelig grund” - dog starter skellet, hvor koteletbenet stopper. Dog skal du være opmærksom på følgende:

 • koteletbenet må ikke være længere end 40 meter (er det længere, så skal du enten køre beholderne ud til vej ved tømmedagen eller også skal reglerne for landejendom overholdes).
 • Adgangsvejen/koteletbenet skal være mindst 1 meter bred.
 • Adgangsvejen/koteletbenet skal være jævn, fast og plan hele vejen (fx asfalt, beton, fliser). Græs, grus og småsten er ikke fast underlag.
 • Der må ikke være niveauforskel eller stigninger over 10%.
 • Fra koteletbenet stopper gælder reglerne fra ovenstående 10 punkter.

Landejendom

Skal skraldebilen køre ned af en grusvej eller lignende, skal:

 • Vejen være vedligeholdt uden huller oa.
 • Der skal være en vendeplads ved ejendommen.
 • Skraldebilen skal være helt tæt på dine beholdere.
 • Standpladsen for beholderne skal overholde reglerne om fast underlag, og der skal være kørefast underlag hen til hvor skraldebilen tømmer.
 • Træer og buske skal beskæres.
 • Hvis der ikke er en vendeplads til en lastbil, skal beholderne stå ude ved landevejen på tømmedagen.

Husk beskæring

Det er vigtigt, at renovations- og brandbiler kan komme frem. Du har derfor som grundejer pligt til at beskære træer, buske og hække helt ind til skellet til din ejendom, så det ikke er til gene for trafikken.

Manglende beskæring kan være årsag til, at du selv eller øvrige ejendomme på vejen ikke får afhentet deres renovation (eller får slukket branden).

Retningslinjer

 • Over fortov og rabat skal højden være mindst 2,80 meter
 • Over kørebaner og kombineret fortov/cykelsti skal højden være mindst 4,00 meter
 • Brandhaner skal holdes frie ved beskæring, så de er synlige og let at se fra vejen. Vær opmærksom på at der skal være mindst 50 cm hele vejen rundt om brandhanen

Affald

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664 - Telefonopkald besvares lige nu af Vestforbrænding