Driftsforstyrrelser

Denne statusside bliver kun opdateret, når der er forstyrrelser på driften eller vigtige informationer. Sidst opdateret den 4. juni 2024 kl. 12:10

Hvis du vil sikre dig at få direkte information, når vi har nyt om dit område, så tilmeld dig vores sms-service på vores app ‘Affaldsportal’ eller via ‘Mit Affald - selvbetjeningsløsning til affald’.

Bilnedbrud på landbilen der indsamler mad- og restaffald

Det drejser sig om 97 husstanden, der første får tømt i morgen, hvis bilen bliver klar. 

Læs opdateringer her. Du kan også tilmelde dig "drift" i vores sms-service. 

Andre vigtige nyheder

1. Pas på din skraldemand - Husk at lågene på affaldsbeholderne skal lukke helt

Arbejdstilsynet har påpeget overfor renovatøren, at lågene på beholderen skal være helt lukket. Husk derfor, at få affaldsposen helt ned, så låget kan lukkes inden tømning.

Har du ikke plads nok i din beholder til rest- og madaffald, kan du tilkøbe en 190L ekstra beholder til restaffald. Er det i en kortere periode, kan du købe en ekstra papirsæk og supplere op med. Læs hvor poserne kan købes egedalsorterer.dk/ekstrasæk 

Andre vigtige beskeder

Nogle problemer er gengangere, og derfor vil vi gerne lige informere om dem her:

 • Telefonisk betjening

  Hvis vi ikke lige tager telefonen når du ringer til os (72597664), er det fordi vi snakker med en anden borger eller vi alle er kaldt til møde. Drejer det sig om afhentning af affald eller materiel, benyt da Mit Affald. Linket finder du på forsiden. Du har også mulighed for at skrive til os på affald@egekom.dk

 • Tilmeld sms-service

  Du kan tilmelde dig vores sms-service, der vil hjælpe dig med at huske, hvornår vi henter dit affald og informerer om driftsforstyrrelser.

  Flere bruger f.eks denne løsning for at huske at sætte deres skraldespande ud til fortovet, men ved større driftsforstyrrelser sender vi også sms ud til tilmeldte numre.

  Tilmeld dig her.

  Problemer med sms servicen

  Der opleves desværre, at flere teleselskaber har problemer med afsendelsen af SMS'er, hvilke betyder, at du kan opleve ustabil levering af SMS, selvom du er tilmeldt sms service.   

  Er du i tvivl om din tømmedag, hvis du ikke er blevet underrettet som tidligere, kan du tjekke din tømmedag i Mit Affald. 

 • Beholdere må ikke spærre for hinanden

  Skraldemændene for henholdsvis dagrenovation og genanvendeligt affald, oplever på en del adresser, at beholderne spærrer for de/den beholder der skal tømmes på dagen.

  Skraldemændene skal ikke flytte andre beholdere, for at komme til at tømme den fraktion, som de kommer efter. Det er en del af reglerne for adgangsforhold, at der er uhindret adgang til beholderne på tømmedagen.

  Det kan være en god idé, at beholder der ikke skal tømmes den pågældende dag sættes længst inde på grunden, så de/den ikke spærre vejen for udkørsel af beholder der skal tømmes. 

 • Fejlsorteringer i dagrenovationen (Mad- og Restaffald)

  Vi får mange indmeldinger om fejlsorteringer fra renovatøren. Det er f.eks:

  • Affald der ikke er kommet i pose - uemballeret affald
  • Haveaffald i madaffaldsbeholder/sæk - må ikke være der
  • Restaffald i madaffaldsbeholder/sæk - må ikke være der
  • Aske skal i pose - luften skal presses ud af posen og der bindes en knude på posen
  • Pizzabakker i beholder til Pap - de skal til restaffald

  Meld ind i Mit Affald eller via app'en Affaldsportal, hvis der ikke er hentet affald m.m. Mit Affald finder du under selvbetjening.  

   

 • Poser til Madaffald

  Benyt kun (ca. 10 liter) affaldsposer, der kan købes i ruller i dagligvarebutikker og ikke bæreposer.

  Poserne skal være let gennemsigtbare, men må godt være grå, røde, blå, grønne eller andet - så længe man kan skimte affaldet igennem posen.

  Indkøbsposer kategoriseres som fejlsortering, og Madaffaldet bliver ikke hentet.

Affald

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664 - Telefonopkald besvares lige nu af Vestforbrænding