Driftsforstyrrelser

Denne statusside bliver kun opdateret, når der er forstyrrelser på driften eller vigtige informationer. Sidst opdateret den 24. november 2022 kl. 15:25

Nu kan du bestille afhentning af farligt affald i den røde boks

Der er nu mulighed for at bestille tømning af din røde boks i december. Frist for bestilling er den 1. december.

Afhentningsdagen står i overskriften på tilmeldingen. Distrikt 1 hentes mandag og tirsdag i uge 49, distrikt 2 onsdag, torsdag og fredag i uge 49, distrikt 3 mandag og tirsdag i uge 50, distrikt 4 onsdag, torsdag og fredag i uge 50. 

Andre vigtige nyheder

Låget på beholderne skal lukkes helt

Arbejdstilsynet har påpeget overfor renovatøren, at låget på beholderen skal være helt lukket. Husk derfor, at få affaldsposen helt ned, så låget kan lukkes inden tømning.

Har du ikke kapacitet nok, kan du tilkøbe en 190l ekstra beholder til restaffald. Er det i en kortere periode, kan du købe en ekstra papirsæk og supplere op med. Læs hvor poserne kan købes egedalsorterer.dk/ekstrasæk

OBS på nye tømmedatoer

Vær OBS på om du har fået en ny tømmedato. Renovatøren har været nødsaget til at ændre tømmedag på ca. 30% af ruterne.    

Telefonen er pt. omstillet til Vestforbrænding

Vi er desværre nødsaget til i en periode, at opstille vores driftstelefon til Vestforbrænding. De er flere der kan tage telefonen og hjælpe dig med dine spørgssmål om affald.  

OBS: Ændrede telefontider om torsdagen: Telefonen lukker allerede kl. 15:30 om torsdagen.

Længere sagsbehandlingstider

Vi beklager, at vi for tiden har længere sagsbehandling end normal, grundet mange henvendelser ifm. implementering af de 10 fraktioner i hele Egedal Kommune.

Vi vender tilbage så hurtigt som muligt. 

 

 

 

 

Skraldebil Hjemmelavet Problem
Skraldebil - driftsforstyrrelser
Andre vigtige beskeder

Nogle problemer er gengangere, og derfor vil vi gerne lige informere om dem her:

 • Telefonisk betjening

  Hvis vi ikke lige tager telefonen når du ringer til os (72597664), er det fordi vi snakker med en anden borger eller vi alle er kaldt til møde. Læg blot en besked på telefonsvaren med navn, adresse og dit telefon nr., så vi kan ringe tilbage. Drejer det sig om afhentning af affald eller materiel, benyt da Mit Affald. Linket finder du på forsiden. Du har også mulighed for at skrive til os på affald@egekom.dk

 • Tilmeld sms-service

  Du kan tilmelde dig vores sms-service, der vil hjælpe dig med at huske, hvornår vi henter dit affald og informerer om driftsforstyrrelser.

  Flere bruger f.eks denne løsning for at huske at sætte deres skraldespande ud til fortovet, men ved større driftsforstyrrelser sender vi også sms ud til tilmeldte numre.

  Tilmeld dig her.

  Problemer med sms servicen

  Der opleves desværre, at flere teleselskaber har problemer med afsendelsen af SMS'er, hvilke betyder, at du kan opleve ustabil levering af SMS, selvom du er tilmeldt sms service.   

  Er du i tvivl om din tømmedag, hvis du ikke er blevet underrettet som tidligere, kan du tjekke din tømmedag i Mit Affald. 

 • Beholdere må ikke spærre for hinanden

  Skraldemændene for henholdsvis dagrenovation og emballageaffald, oplever på en del adresser, at 4-i-1 beholderne spærrer for dagrenovationsbeholderne på tømmedagen, og omvendt.

  Skraldemændene skal ikke flytte andre beholdere, for at komme til at tømme den fraktion, som de kommer efter. Det er en del af reglerne for adgangsforhold, at der er uhindret adgang til beholderne på tømmedagen.

  Det kan være en god idé, at sætte 4-i-1 beholderen længst inde på grunden i forhold til dagrenovationsspandene, da den kan have en tendens til, at spærre vejen for udkørsel med dagrenovationsspandene.

 • Fejlsorteringer i dagrenovationen (Mad- og Restaffald)

  Vi får mange indmeldinger om fejlsorteringer fra renovatøren. Det er f.eks:

  • Affald der ikke er kommet i pose - uemballeret affald
  • Haveaffald i madaffaldsbeholder/sæk - må ikke være der
  • Restaffald i madaffaldsbeholder/sæk - må ikke være der
  • Aske skal i pose - luften skal presses ud af posen og der bindes en knude på posen

  Meld ind i Mit Affald eller via app'en Affaldsportal, hvis der ikke er hentet affald m.m. Mit Affald finder du under selvbetjening.  

   

 • Poser til Madaffald

  Benyt kun (ca. 10 liter) affaldsposer, der kan købes i ruller i dagligvarebutikker og ikke bæreposer.

  Poserne skal være let gennemsigtbare, men må godt være grå, røde, blå, grønne eller andet - så længe man kan skimte affaldet igennem posen.

  Indkøbsposer kategoriseres som fejlsortering, og Madaffaldet bliver ikke hentet.

Affald

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12