Haveaffald med blomster og vilde jordbær, natur
Haveaffald med blomster og vilde jordbær på genbrugsstationen

Ordninger for haveaffald og juletræer

Ordningerne for Haveaffald og juletræer er forskellige, alt efter hvor du bor. Her er de forskellige typer:

Områder med bestillingsordning
Haveaffald kan hentes 3 gange og juletræer 1 gang om året. Du skal bestille, hvis du ønsker noget afhentet, og stille det frem til skel/fortov. Bestil afhentning via "Mit Affald".
Områder med boligselskabsordning
Haveaffald kan hentes 3 gange og juletræer 1 gang om året. Der kræves ingen særbestilling. Affaldet skal sættes på et fælles opsamlingssted, som en kontaktperson fra boligselskabet har ansvar for overholder reglerne. Boligselskabsordningen er kun efter aftale med kommunen, og ikke alle boligselskaber deltager i ordningen.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for din adresse, kan du kontakte din vicevært/boligselskab eller kontakte Affaldsgruppen på affald@egekom.dk eller tlf. 72597664.

Bestil afhentning af haveaffald

OBS: Du skal bestille senest søndag i ugen før, der bliver afhentet haveaffald. Det er ikke nok, at du er tilmeldt ordningen for haveaffald, storskrald, og juletræer. Du skal aktivt bestille afhentning på Mit Affald hver gang og få en kvittering. Dét at du er tilmeldt betyder blot, at du kan benytte ordningen.

Hvis du ikke modtager en kvittering for din bestilling, er bestillingen ikke gået igennem. Oplever du problemer med bestillingen, så kontakt kommunen via mail affald@egekom.dk eller pr. telefon 72597664.

FAQ - Haveaffald og juletræer

Spørgsmål om hvordan og hvornår haveaffald og juletræer afhentes

 • Hvordan skal jeg pakke haveaffaldet?

  Blade, kviste, hækaffald, planter, nedfaldsfrugt og græs skal i en papirsæk. Vi afleverer de fyldte papirsække direkte i det øvrige haveaffald på genbrugsstationen. Det er derfor vigtigt, at det kommer i en papirsæk, så sækken kan formulde sammen med haveaffaldet.

  Fyld kun sækken til markeringen og husk, at den max. må veje 15 kg.

  Grene skal bundtes med natursnor. Snor og knude skal kunne holde til, at skraldemanden løfter bundtet. Et bundt må højst være 1 m langt og 40 cm i diameter. Træstammer skal afleveres på genbrugsstationen.

  Læs mere om sortering af haveaffald her.

 • Hvornår bliver haveaffaldet hentet?

  Stil dit haveaffald ud til skel ved vejen senest kl. 6 om morgenen på den første afhentningsdag for dit distrikt.

  • Afhentning for distrikt 1 (Smørum, Stenløse og Veksø) er mandag-onsdag.
  • Afhentning for distrikt 2 (Ølstykke) er torsdag-fredag.
 • Haveaffald på genbrugsstationen

  Afleverer du haveaffald på genbrugsstationen, skal du bruge en klar sæk, som du selv tømmer.

 • Haveaffald hører ikke til i Madaffald (tidligere Bioaffald)

  Er du på vej i haven med spand og saks, så husk, at haveaffaldet ikke skal i spanden til Madaffald (tidligere Bio).

  Hvordan gør jeg så med mit haveaffald?

  Du kan aflevere haveaffaldet på genbrugsstationerne, eller du kan bestille afhentning via Mit Affald

  Hvorfor må det ikke komme i spanden?

  Haveaffald og Madaffald (tidligere kaldt Bioaffald) sorteres hver for sig, fordi det genanvendes på forskellige måder.

  Madaffaldet køres til et bioforgasningsanlæg, hvor det laves til en grødet masse, som udvikler biogas, som kan bruges i busser og færger, og resterne efter bioforgasningen køres ud som gødning på marker.

  Haveaffald bliver delt op i hhv. "løvdelen" (blade o.lign.), som komposteres og "veddelen" (grene, træ o.lign), som hugges til flis.

  Det tidligere navn "Bioaffald" var forvirrende ift. at nogle troede Bio inkluderede haveaffald - dette er én af grundende til, at vi har skiftet navnet på fraktionen til Madaffald.

  Hvad må så komme i Madspanden?

  Læs mere om, hvad du GODT må putte i madbeholderen. Husk at alt i madaffaldsbeholderen skal pakkes i let gennemsigtbare poser (det må godt bare være de almindelige skraldeposer fra supermarkederne)  - Puttes der haveaffald i madbeholderen, bliver den ikke tømt.

 • Afbrænding af haveaffald

  Afbrænding af haveaffald er kun lovligt i få tilfælde med bestemte retningslinjer.

  Du må afbrænde haveaffald, hvis det sker som: 

  • Sankt Hansbål
  • Erhvervsmæssig afbrænding af halm på landbrugsejendomme
  • Erhvervsmæssig afbrænding af skovaffald

  Der er altid en betydelig risiko for at sprede en brand og lave brandskader, når du brænder af i det fri. Hvert år sker der mange skader på naturområder og bygninger, og de skader er ofte uoprettelige.

  I henhold til miljølovgivningen er enhver form for afbrænding af affald forbudt, med mindre det sker på egentlige forbrændingsanlæg. Ved et forbrændingsanlæg forstås fx. I/S Vestforbrænding eller tilsvarende store anlæg.


  Sankt Hansbål

  Det er tilladt at lave Sankt Hansbål Sankt Hansaften den 23. juni. Du må tidligst lægge Sankt Hansbålene op 14 dage før, du skal brænde af.
  Du kan finde reglerne for Sankt Hansbål i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 900 af 7. december 1999 om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.


  Lejr- og havebål

  Lejr- og havebål er tilladt, hvis der benyttes rent og tørt brænde. Det vil sige ikke grene med blade på og generelt haveaffald. Bål er tilladt medmindre der er nedlagt et generelt forbud mod at brænde af forbindelse med en tør og varm sommer. Vær generelt opmærksom på sikkerhedsafstande. 

  For korrekt optænding af bål søg på Miljøstyrelsens hjemmeside.

  Ansvar

  Sager vedr. anmeldelse af ulovlig afbrænding behandles af Center for Teknik og Miljø.

 • Hvornår hentes juletræer?

  Juletræer bliver typisk hentet i uge 3. Seneste frist for bestilling af afhentning er torsdagen i uge 2.

  Der afhentes kun et juletræ pr husstand, og der skal bestilles inden afhentning.

 • Frivillig ordning: Haveaffaldsbeholder

  Tilmelding af frivillig haveaffaldsbeholder

  Ved tilmelding af den frivillige haveaffaldsbeholder, har du en 140L beholder til haveaffald, som vil blive tømt hver 14. dag i perioden 1. april- 31. oktober.

  Beholderen er genbrugte tidligere madaffaldsbeholdere.

  Pris og rammer for ordningen

  For et fuldt år med 14 tømninger koster det i 2023 576 kr (dog beregnes takster på ny for hvert år, så ordningerne hviler i sig selv).

  Man kan kun tilmelde sig ordningen for hele sæsoner , dvs. den ikke kan frameldes i løbet af sæsonen. Framelder man i løber af året, vil frameldingen således gælde fra kommende år.

  Tilmelder du dig ordningen udleverer vi en 140L beholder til dit haveaffald uden beregning.

Piktogram, haveaffald

Sortering af haveaffald

Haveaffaldet skal i papirsække eller bundtes. Fyld kun sækken til markeringen og husk, at den max må veje 15 kg. Et bundt med haveaffald må max være…

Haveaffald M. Piktogram

Bestil afhentning af haveaffald og juletræ

Haveaffaldsordningen gælder for de fleste haveboliger, men skal bestilles. Der hentes haveaffald 3 gange årligt og juletræ 1 gang.

Logo Mit affald Egedal Kommune

Mit Affald - selvbetjening

Mit Affald er vores selvbetjeningsløsning. Her kan du bl.a. fortælle os, hvis du ikke har fået hentet dit affald, hvis din beholder skal repareres ell…

Istock 70833063 XXXLARGE

Kompost på genbrugsstationen

Om foråret - op til Påske, kører Vestforbrænding kompost ud til de tre genbrugsstationer, som du bare kan hente. Her kan du læse om hvornår, det kan h…

Haveaffald, græs, blomster, planter
Del: