Kompostmuld i hænder
Kompost

Afhentning af kompost

Hvert forår uddeler genbrugsstationerne kompostmuld fra foråret og indtil start sommer. Kompostmulden kan hentes gratis og bruges til at tilføre luft og næring til jorden i haven, altankassen eller potteplanten. Husk både skovl og dine egne beholdere til at hente kompostmulden i.

Hvad er kompost?

De fleste haveejere kender turen til genbrugsstationen i sommerhalvåret med store bunker afklippet ved og grene fra beskæring af træer og buske. Men hvad sker der egentlig med det haveaffald, du afleverer?

Indsamling af haveaffald

På de 19 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland afleverer borgere og kommunernes have- og parkafdelinger hvert år mellem 75-80.000 ton haveaffald. Ikke overraskende bliver langt det meste afleveret i sommerhalvåret fra omkring påske og frem til efterårsferien. Omkring 60% køres til Vestforbrænding i Frederikssund, mens de resterende 40 % bliver kørt til en ekstern operatør.

Begge steder knuser og sorterer man have- og parkaffaldet i to fraktioner: En løvfraktion (det fine), der typisk udgør 70 % af den indkomne mængde og en vedfraktion (det grove), der udgør de resterende 30 %.

”Vedfraktionen bliver brugt som en slags optænding i forbindelse med op- og nedlukning af forbrændingsovnene her på Vestforbrænding. Man må ikke brænde affald, før den høje temperatur på 800 grader er opnået, så ved brug af vedaffaldet kan brugen af olie og gas formindskes, når ovnen skal køres op eller ned i temperatur,” forklarer koordinator Line Skovrider-Ruminski.

 

Løvfaldet bliver til kompost

Løvaffaldet er den fine del af haveaffaldet og den, del der kan komposteres. Hvis man vil lave den type kompost, man kan hente på genbrugsstationerne om foråret, er komposteringsprocessen en meget langvarig proces i miler (lange bunker), der tager et år eller mere. Vestforbrænding har ikke plads til kompostering i miler, så løvaffaldet sælges videre til kompostering. Line Skovrider-Ruminski forklarer om processen:

”Løvaffaldet lægges i miler, der jævnligt vendes. På den måde omsættes løvaffaldet til kompost ofte ved temperaturer over 80 grader, så man kan garantere at ukrudtsfrø osv. er omsat. Det ser ret flot ud, når milerne ligger og damper om vinteren.”

I stedet for kompostering kan løvaffaldet også afsættes som landbugskompost eller ikke-komposteret løvaffald, der kan bruges på landmændenes marker som strukturmateriale, der tilfører næringsstoffer og kulstof. På den måde recirkulerer vi næringsstoffer til naturen og landbruget kan spare på den eksterne tilførsel af kunstgødning mm.

 

Husk at holde haveaffaldet rent

Ud over de mange tons haveaffald, der bliver afleveret på genbrugsstationerne, indsamler kommunerne bag Vestforbrænding omkring 30.000 tons haveaffald i de kommuner, der indsamler. Haveaffaldet fra egne affaldsbeholdere har en tendens til at indeholde væsentligt flere urenheder (urtepotter, juletræskæder mm.). Samtidig bliver det ofte komprimeret i skraldebilerne, hvilket stiller væsentligt større sorteringskrav bagefter. Derfor er det vigtigt kun at putte det rene haveaffald i beholderen

 

 

Haveaffald med blomster og vilde jordbær
Haveaffald
Kompost skovles
Nyhed

Gratis kompost til haven

Skal du i haven i påsken, så kan du nu hente gratis kompostmuld på genbrugsstationerne.

Piktogram, haveaffald

Haveaffald

Haveaffaldet skal i papirsække eller bundtes. Fyld kun sækken til markeringen og husk, at den max må veje 15 kg. Et bundt med haveaffald må max være…

COLOURBOX11857510
Nyhed

Fem gode ideer til dit haveaffald

Med foråret, der banker på døren, er det helt naturligt, at mange gerne vil i haven og gøre den sommerklar. Vi har samlet fem gode ideer til, hvordan…

Sanitet og Mørtel på genbrugsstationen

Genbrugsstationer

På Egedal Kommunes tre genbrugsstationer i hhv. Ølstykke, Stenløse og Smørum kan du aflevere dit genanvendelige affald. Her kan du læse om åbningstide…

Del: