Glas, metal, plast og papir
Emballageaffald

Sorteringsmuligheder for borgerne

I fase 1 har vi kørt 4-i-1 emballagebeholdere ud til over 9.200 husstande. I fase 2 arbejder vi nu på at lave en sorteringsløsning med kuber til dem, der ikke kunne få 4-i-1.  Du kan læse om de to ordninger i fanerne herunder.

Bilen, der tømmer 4-i-1 beholderen, er større end den, der henter rest- og madaffald i landområder, hvilket medfører, at der er områder/veje, som ikke kan serviceres med denne beholder. Det drejer sig særligt om landområder og adresser ved meget smalle og snørklede veje. Desuden skal bilen have mulighed for at kunne vende på lukkede veje og indkørsler. Buresø har særlige udfordringer med smalle veje. Vi kan desværre ikke tilbyde denne løsning i dette område. Vi udkører ikke 4-i-1 beholdere ud til flere husstande lige nu.

Erhvervsvirksomheder og institutioner får ikke den nye 4-i-1 beholder.

Alternativ til 4-i-1 beholderen

Alle borgere har pligt til at sortere. Har du ikke en 4-i-1 kan du fortsat aflevere dit plast, papir, metal, glas og pap på genbrugsstationen. Du kan også anvende de kuber, der står i det offentlige rum flere steder i kommunen, til glas, papir og batterier.

OBS! Aflevering af plast fra husholdningen på genbrugsstation

Vi har opsat specielle kuber til husholdningsplast på genbrugsstationerne. Plast fra husholdningen skal være sorteret, hvis du vil aflevere det på genbrugsstationen.

Der må ikke komme daglig husholdningsplast, som har været i forbindelse med madvarer, i "Hård Plast" containeren - i den container må der kun komme rent hårdt plast. I stedet for skal det afleveres i "Kuben til husholdningsplast". Dette er ikke en container, men en plastkube, som er sat op specielt på Egedals genbrugsstationer.

Den rene, bløde plast kan kommes i 660 liter containeren til blød plast. Blød plast, der har været i forbindelse med mad, skal også over i "Kuben til husholdningsplast".

Hvis du ikke lige kan finde den eller har spørgsmål vedrørende sortering, så spørg pladspersonalet.

Her ses 4i1-affaldsbeholderen, som udfases i Egedal Kommune

Kuber til glas og papir

Kuber til emballageaffald

For at gøre det nemmere for husstande, der ikke kan få en 4-i-1 beholder til emballageaffald, er der nogle steder sat kuber til Metal, Glas, Papir og…

Indsatsområder Blandet2 Landskab

Sorteringsguide

Her kan du se hvordan du skal sortere alle de forskellige affaldsfraktioner.

Tømning af fuldt nedgravet affaldsbeholder
Del: