Sorteringsmuligheder for borgerne

Der er kørt tre beholder til indsamling af emballageaffald til de knap 13.000 husstande med individuel løsning. Det er en 240l til pap, en to rum 240l til glas/metal og en 370l/240l til plast+MDK/papir. 

Boligforeninger med en fælles affaldløsning er vi godt i gang med. Det drejer sig om knap 5.000 husstande. De skal enten have kuber til de allerede nedgravede beholdere til mad- og restaffald, eller beholder på hjul (Miljø-ø). Har man ikke fået sin fælles løsning endnu, henviser kommunen til kuber i det offentlige rum eller genbrugsstationen.    

OBS! Aflevering af plast+mad- og drikkevarekartoner fra husholdningen på genbrugsstationerne

Vi har opsat en særlig beholder på genbrugsstationen til plast+mdk fra husholdningen.

Der må ikke komme daglig husholdningsplast, som har været i forbindelse med madvarer, i containeren til "Hård Plast". Du kan aflevere dit plast+mdk i "Beholder til husholdningsplast". Dette er ikke en container, men beholder med fire hjul, som er sat op på hver genbrugsstation.

Hvis du ikke kan finde den eller har spørgsmål vedrørende sortering kan du som altid spørge pladspersonalet.

Indsatsområder Blandet2 Landskab

Sorteringsguide

Her kan du se hvordan du skal sortere alle de forskellige affaldsfraktioner.

Del: