Selvom vejret kan skabe udfordringer, så vil antallet af ordinære tømninger være det samme. Dog kan nogle tømninger blive udsat til en anden dag, i fald det ikke er muligt at komme til at tømme grundet frost, sne, isglatte veje og deslige.

Hvis det ikke er muligt at afhente affaldet, og kommunen har ansvar for snerydningen, vil renovatøren registrere dette og planlægge at komme retur. De vil altid bestræbe sig på at få afhentet affaldet snarest muligt efter en evt. afvigelse.

Læs mere her på siden om reglerne for glatførebekæmpelse ved sne og frost, samt proceduren for tømning af dit affald.

Grundejerens sikring af tryg adgangsvej

Som grundejer er du forpligtet til at rydde for sne og foretage glatførebekæmpelse på fortov/sti, der grænser op til din ejendom, hvis nødvendigt.

Du skal sørge for, at der er ryddet for sne samt glatførebekæmpet på fortov foran din ejendom, og helt ind til standpladsen med dine affaldsbeholdere, inden kl. 07:00. Hvis du bor på en privat fællesvej, er du forpligtet til også at rydde for sne og foretage glatførebekæmpelse til midt ud på vejen foran din ejendom.

Bolig-/grundejerforeninger kan overtage pligten for området, og evt. indgå aftale med et firma om snerydning og glatførebekæmpelse.

Hvad gør du hvis du ikke har fået afhentet affald?

Oplever du manglende afhentning af affald, så meld det gerne ind på Mit Affald: egedalsorterer.dk/mitaffald

Her kan du også downloade app’en 'Affaldsportalen', hvor du kan melde det ind, hvis du hellere vil bruge en app til det. 

En indmelding er nok, medmindre der ikke tømmes på den nye udmeldte dato.

Du kan holde dig orienteret omkring driftsforstyrrelser på egedalsorterer.dk/driftsforstyrrelser

Er kommunen ansvarlig for manglende snerydning?

Hvis årsagen til manglende afhentning af affald skyldes, at kommunen ikke har ryddet for sne eller saltet for glatte veje, hvor forpligtigelsen ligger hos kommunen, så kan du lægge det overskydende affald i en klar plastiksæk og lukke den med en knude.

Husk, at du stadigvæk skal sortere dit affald.

Når det bliver ved med at sne og er svært at hente affald

Hvis vejret og forholdene for afhentning af affald ikke forbedres indenfor kort tid, så kan du med fordel sætte det overskydende affald i garagen eller skur, hvis du har mulighed for det. Derved minimeres risikoen for, at der går dyr i affaldet. Anvend evt. to plastiksække ud over hinanden.

Er der mulighed for, at renovatøren kan komme hen til standpladsen og tømme affaldsbeholderne inden den næste ordinære tømmedag, så stiller du blot de klare plastiksække ud ved siden af det affaldsbeholderne på standpladsen.

Kommunal snerydning

Kommunen snerydder og glatførebekæmper alle ugens dage på de overordnede veje, skolestier, ved busstopsteder og kommunale daginstitutioner. Egedal Kommune rydder sne og salter efter en prioriteret liste, som fremgår af kommunens vinterregulativ.

Snerydning og glatførebekæmpelse prioriteres efter fire klasser. På egedalkommune.dk/snerydning kan du finde kommunens vinterregulativ med en liste over de offentlige og private fællesveje samt vejklasser. Her kan du altså også se, hvilken klasse vejene omkring din bopæl har.

Det kan give en bedre forståelse af, hvorfor og hvornår der ryddes eller ikke ryddes for sne og glatførebekæmpes.

Kommunens vinterberedskabsplan

I tilfælde af eksempelvis langvarige perioder med hårdt vintervejr uden mulighed for at få afhentet affald på ordinær vis flere gange i træk vil kommunen iværksatte alternative muligheder for afhentning af affald. Dette kan eksempelvis indebære, at man som borger må bringe sit affald til udvalgte fremkommelige steder i kommunen. Der vil altid blive informeret bredt til alle borgere i disse tilfælde, som er ekstraordinære.

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664 - Telefonopkald besvares lige nu af Vestforbrænding

Del: