Papir 2020

Alt efter hvilken boligtype du bor I, er der forskellige ordninger og steder til din affaldshåndtering af sorteret affald til genanvendelse:

  • Villaer og de fleste rækkehuse: 4-i-1 beholder, genbrugsstationerne eller til storskrald.
  • Etageboliger og nogle rækkehuse: Fællesopsamling beholdere på hjul eller nedgravede beholdere, genbrugsstationer eller til storskrald.
  • Offentligt: kuber.

JA, TAK TIL:

  • Aviser
  • Blade
  • Breve
  • Kontorpapir
  • Reklamer
  • Tegneserier

Papir skal være rent og tørt.
Makuleret papir skal, så vidt muligt, pakkes ind i et stort stykke papir, da renovatøren ellers risikerer spildt affald.
Sorteret affald skal ikke i poser.

 

NEJ, TAK TIL:

Mælkekartoner, karton, pap, gavepapir og bøger. Pap og karton må ikke komme i rummet til papir, fordi det er lavet af fibre, som vi ikke kan genbruge sammen med papiret. Pap og karton skal på genbrugsstationen.


Hvorfor sortere?

Når du sorterer papiraffald, bliver det til nyt papir. Papiret brændes ikke af, men bliver kogt op til ny papirmasse. Dermed sparer vi både energi og kemikalier, og vi undgår at fælde træer. Papir kan bruges igen og igen - også genbrugspapir.

Del: