Egedal Kommunes affaldsordninger

I Egedal Kommune har vi ordninger for: 

 • Restaffald
 • Madaffald
 • Glas
 • Metal
 • Plast og mad- og drikkevarekartoner
 • Papir
 • pap
 • Farligt affald
 • Storskrald
 • Haveaffald
 • Juletræer

Krav fra EU og Regeringen, kommunalt ansvar og borgernes pligt

EU sætter løbende nye genanvendelsesmål og krav om, at EU-landene sorterer specifikke affaldsfraktioner. De overordnede krav former regeringen til de danske forhold, og herefter er det kommunernes ansvar at lave ordninger, så vi kan møde målene om genanvendelse. Alle kommunerne skal derfor nå de samme mål, men de kan selv vælge, hvordan ordningerne skal være.

I Egedal Kommune sørger vi for løbende at holde os opdaterede omkring udspil fra regeringen, og udvikler ordninger på baggrund heraf. Det tager dog både tid og penge at udvikle nye ordninger, og derfor kan der gå lang tid fra regeringen har udmeldt noget, til at du som borger kan gå i gang med sorteringen.

Bio og restbeholder

Dagrenovation

Læs her om vores ordninger for mad- og restaffald, om specielle EKSTRAsække ved for meget affald, regler for standpladser, adgangsveje og meget mere.

Kuber til glas og papir

Emballageaffald, plast, metal, glas, papir og pap.

I Egedal sorterer vi emballagefraktionerne glas, metal, papir, plast, mad-og drikkevarekartoner og pap til genanvendelse.

IMG 5053

Storskrald

Storskraldsordningen gælder for haveboliger, hvor det hentes seks gange om året. Du skal huske at bestille afhentning, og stille det sorteret og tilgæ…

Haveaffald

Haveaffald og juletræer

I Egedal Kommune henter vi både haveaffald og juletræer. Du kan også vælge at køre begge dele på genbrugspladsen. Her kan du se, hvordan du bestiller…

Skraldemand trykker på knappen

Regler ved tømning

Udover at sørge for at sortere ordentligt, er der også regler omkring adgangsvej, indpakning af affaldet og andet, som hjælper vores skraldepersonale…

Batterier

Batterier og elskrot

Del: