Egedal Kommunes affaldsordninger

I Egedal Kommune har vi ordninger for: 

  • Restaffald
  • Madaffald
  • Glas
  • Metal
  • Plast
  • Papir
  • Storskrald
  • Haveaffald
  • Juletræer

Krav fra EU og Regeringen, kommunalt ansvar og borgernes pligt

EU sætter løbende nye genanvendelsesmål og krav om, at EU-landene sorterer specifikke affaldsfraktioner. De overordnede krav former regeringen til de danske forhold, og herefter er det kommunernes ansvar at lave ordninger, så vi kan møde genanvendelsesmålene. Alle kommunerne skal derfor nå de samme mål, men de kan selv vælge, hvordan ordningerne skal være. Regeringen arbejder dog for en større ensretning af ordningerne, så det bliver mindre forvirrende at skulle sortere. 

I Egedal Kommune sørger vi for løbende at holde os opdaterede omkring udspil fra regeringen, og udvikler ordninger på baggrund heraf. Det tager dog både tid og penge at udvikle nye ordninger, og derfor kan der gå lang tid fra regeringen har udmeldt noget, til at du som borger kan gå i gang med sorteringen.

Bio og restbeholder

Dagrenovation

Læs her om vores ordninger for Rest- og Madaffald, om specielle EKSTRAsække ved for meget affald, regler for standpladser, adgangsveje og meget mere.

Kuber til glas og papir

Emballageaffald, plast, metal, glas, papir og pap.

I Egedal sorterer vi emballagefraktionerne glas, metal, papir, plast og pap til genanvendelse. Nogle husstande har modtaget 4-i-1 beholdere, mens andr…

IMG 5053

Storskrald

Storskraldsordningen gælder for haveboliger, hvor det hentes fire gange om året, men du skal huske at bestille afhentning, og stille det sorteret og t…

Haveaffald

Haveaffald og juletræer

I Egedal Kommune henter vi både haveaffald og juletræer. Alternativt kan du køre begge dele på genbrugspladsen. Her kan du se, hvordan du bestiller og…

Skraldemand trykker på knappen

Regler ved tømning

Udover at sørge for at sortere ordentligt, er der også regler omkring adgangsvej, indpakning af affaldet og andet, som hjælper vores skraldepersonale…

Batterier

Batterier og elskrot

Del: