Kuber til glas og papir

Affaldskuber nedlægges og flyttes

Behovet for offentlige tilgængelige kuber til affaldssortering er faldet. De skal i stedet genbruges ved større boligområder, som har en fælles affald…

Tømmedage
Nyhed

Vi optimerer kørslen af dit affald

Mange husstande vil få nye tømmedage. Det gælder flere af dine affaldsbeholdere. Du kan se ændringer på din adresse efter 11. september.

Rest Og Madaffald
Nyhed

Forbedringer til din affaldsbeholder på vej

Egedal Kommune har lyttet til borgernes henvendelser og tager nu skridtet til at forbedre din beholder til rest- og madaffald. Et større antal borgere…

Den Gode Knude
Nyhed

Gode råd mod maddiker i affaldet

Har du problemer med lugt og maddiker, så husk at rengøre din affaldsspand inden næste tømning.

Haveaffald
Nyhed

Ny affaldsløsning til dit haveaffald

Nu kan du tilmelde dig en ny ordning, med en beholder til haveaffald, som tømmes fast hver 14. dag fra april til oktober. Sæsonen starter op 1. april.…

Kompostmuld i hænder
Nyhed

Gratis kompost til haven

Skal du i haven i påsken, så kan du hente gratis kompostmuld på genbrugsstationerne.

Mad- og drikkekartoner er en af de ti typer affald, som borgerne i Egedal nu får beholdere til, så vi kan genanvende mere affald.
Nyhed

Affaldssorteringen udvides i Egedal Kommune

Alle borgere i Danmark skal sortere i 10 typer affald derhjemme - også i Egedal Kommune. I sommeren 2022 fik vi i Egedal leveret en ny beholder til ma…

10 affaldsfraktioner: Madaffald, Plast, Mad- og Drikkekartoner, Papir, Metal, Pap, Glas, Tekstiler, Farligt Affald og Restaffald

Forslag til Regulativ for husholdningsaffald i høring

Egedal Kommune sender dette Regulativ for husholdningsaffald i offentlig høring. Enhver har ret til at se forslaget og indgive høringssvar til og med…

Containere på genbrugsstationerne til at sortere mad- og drikkevarekartoner sammen med husholdningsplast
Nyhed

Nu kan du aflevere mad- og drikkekartoner på genbrugsstationen

Fra 1. kan du aflevere mad- og drikkekartoner til genanvendelse. Kartonerne kan afleveres sammen med plast fra din husholdning

Kompost skovles
Nyhed

Gratis kompost til haven

Skal du i haven i påsken, så kan du nu hente gratis kompostmuld på genbrugsstationerne.

Nyhed Genbrug Af Hvidevarer
Nyhed

Genbrug af hårde hvidevarer

Din udtjente vaskemaskine eller opvaskemaskines liv kan fremover blive forlænget i et nyt hjem, når du afleverer den på én af Egedals tre genbrugsstat…

Cirkulær Økonomi Blandede Billeder + Egekrans - Vestforbrænding billede taget til Affaldsplan 2019-2030

Nytårsbrev om affald, januar 2021

Nyheder på affaldsområdet og afhentningsuger for 2021.

Nytårsbrev 2021

Nytårsbrev december 2021

Her kan du se nytårsbrevet om affald.

Mad- og drikkekartoner er en af de ti typer affald, som borgerne i Egedal nu får beholdere til, så vi kan genanvende mere affald.
Nyhed

Affaldssortering udvides - november 2022

Alle borgere i Danmark skal sortere i 10 typer affald derhjemme - også i Egedal Kommune. I sommeren 2022 fik vi i Egedal leveret en ny beholder til ma…

Nyheder fra 2020

Dagrenovationsbeholdere
Nyhed

Din tømmeuge byttes rundt i 2021

Rest- og Madaffald får modsatte tømmeuger fra uge 1 i 2021. Det vil sige, at hvis du i 2020 har fået afhentet skrald i ulige uger, vil du i det nye år…

Ølstykke Genbrugsstation
Nyhed

Genbrugsstationerne får lukkedage og nye åbningstider

Pr. 1. juli træder beslutning om lukkedage og nye åbningstider i kraft for Egedal Kommunes genbrugsstationer. Det betyder, at kommunens tre genbrugsst…

Bunke jord
Nyhed

Regulativ for jord, som er affald er i høring

Egedal Kommune har den 28. maj sendt forslag til nyt jordregulativ i fire ugers offentlig høring. Alle kan se forslaget og indgive høringssvar til og…

Genbrugsstationer igen åbne for private

Nyhed

Arbejdsnedlæggelse hos skraldefirma Remondis

Flere borgere i Egedal har ikke fået hentet skrald fredag og kan tidligst få tømt skraldespande mandag. Det skyldes, at renovationsarbejderne hos Remo…

Bio Til Mad EK
Nyhed

Bioaffald ændrer navn til Madaffald

Navnet på affaldsfraktionen ”Bioaffald” bliver ændret til ”Madaffald”. Navneændringen skal hjælpe til bedre forståelse af, hvad der skal i skraldespan…

Nyheder fra 2019

Bio og restbeholder
Nyhed

Nyt gebyr på ud- og hjemkørsler af ekstra affaldsmateriel til dagrenovation

Byrådet har i august 2019 besluttet, at der fra årsskiftet kommer gebyr på ud- og hjemkørsler af ekstra affaldsbeholdere og affaldstativer til dagreno…

Småt brændbart bliver til rest efter sortering
Nyhed

"Småt brændbart" får nyt navn på genbrugsstationerne

Fra denne uge vil der stå "Rest efter sortering" på containeren, hvor der tidligere stod "Småt brændbart". Det gør vi for at hjælpe med at udsortere m…

Gammelt eternittag
Nyhed

Eternit skal pakkes ind før aflevering på genbrugsstationerne

Eternitaffald skal fremover være emballeret i lukket plastemballage, når det skal afleveres på genbrugsstationerne for at undgå risiko for spredning a…

Bio og restbeholder
Nyhed

Takstændring på dit affald

Fra årsskiftet skal du betale lidt mere for at få hentet dit affald. For pengene får vi grønne løsninger og ambitioner på affaldsområdet. En vigtig br…

Biopose Med Knude
Nyhed

Gode råd mod maddiker i affaldet

Følg vores råd mod maddiker i affaldet og få en glad skraldemand. Du kan nemlig risikere at skraldemanden ikke tager din spand med, hvis den er fyldt…

Del: