Containere på Stenløse genbrugsstation
Containere på Stenløse Genbrugsstation

Genbrugsstationer i Egedal Kommune   

Du finder dem her:

 • Ølstykke Genbrugsstation, Tranekærvej 6-8, 3650 Ølstykke,
 • Smørum Genbrugsstation, Hassellunden 2B, 2765 Smørum
 • Stenløse Genbrugsstation, Toppevadvej 28, Ganløse, 3660 Stenløse,

Åbningstider på genbrugsstationerne

 • 10:00 – 18:00 i månederne marts-oktober
 • 10:00 – 17:00 i månederne november-februar

Dog er der indført én ugentlig lukkedag på hver genbrugsstation:

Stenløse                       Tirsdag (Ubemandet, adgang for borgere og erhverv med døgnadgang)

Ølstykke                       Onsdag       

Smørum                       Torsdag      

Herudover lukket: juleaften, 1. og 2. juledag, nytårsaften og 1. januar.

Stenløse genbrugsstation er døgnåben hele ugen. Det vil sige, at du kan lukke dig selv ind, udenfor den bemandede åbningstid. Dog er der ikke adgang for døgnåben fra 23. december til og med 1. januar. Du skal bruge din telefon til at lukke dig ind - husk tilmelding via linket på siden om døgnåben.

Du kan som borger, eller tilmeldt virksomhed, frit aflevere mindre mængder affald på genbrugsstationerne. Eneste undtagelser er Restaffald og Madaffald, som du aldrig må aflevere på genbrugsstationerne. Du må heller ikke stille Farligt affald efter den bemandede åbningstid.  

Regler på genbrugsstationerne

Her er nogle gængse regler, som gælder på genbrugsstationerne.

 • Brug klare sække

  Hvis du har brug for at aflevere noget af dit affald i sække, skal det være i klare sække. På den måde bliver det nemt for personalet at vejlede dig om det sorterede affald.

 • Jord og eternitplader

  Du må maksimalt aflevere 1 kubikmeter ren jord og maksimalt 10 eternitplader pr. gang pr. husstand eller virksomhed. Eternitaffald skal være emballeret i lukket plastemballage, når det skal afleveres på genbrugsstationen. Skal du skifte et helt eternittag, skal du anmelde det til kommunen. Læs mere her: http://www.egedalsorterer.dk/privat/byggeaffald 

   

  OBS - du kan ikke aflevere eternit og asbest i den ubemandede åbningstid på Stenløse Genbrugsstation.

 • Klunsning

  Det er forbudt at klunse (tage affald med hjem) fra genbrugsstationerne.

 • Bilens vægt

  Du må levere affaldet i biler med en totalvægt på højst 3.500 kg. uden trailer

 • Aflevering af plast fra husholdningen

  Plast fra husholdningen skal være sorteret, hvis du vil aflevere det på genbrigsstationen.

  Der ikke må komme daglig husholdningsplast med madvarer i Hård Plast containeren - kun rent hård plast. I stedet for skal det afleveres i "Kuben til husholdningsplast".

  Den rene bløde plast kan kommes i 660 liter containeren til blød plast. Blød plast der har været i forbindelse med mad skal også over i "Kuben til husholdningsplast".  

  Hvis du ikke lige kan finde den eller har spørgsmål vedrørende sortering, så spørg pladspersonalet.

Døgnåbent på Stenløse Genbrugsstation

Stenløse Genbrugsstation er døgnåbent alle dage (undtagen de nævnte jule- og nytårsdage). Klik her og læs mere om, hvordan det fungerer og hvordan du tilmelder dig.

Ølstykke Genbrugsstation
Nyhed

Genbrugsstationerne får lukkedage og nye åbningstider

Pr. 1. juli træder beslutning om lukkedage og nye åbningstider i kraft for Egedal Kommunes genbrugsstationer. Det betyder, at kommunens tre genbrugsst…

Eternit og asbest på genbrugsstationen - skal emballeres
Nyhed

OBS - eternit skal emballeres

Eternitaffald skal fremover være emballeret i lukket plastemballage, når det skal afleveres på genbrugsstationerne for at undgå risiko for spredning a…

Andet

Kontakt

Det er ikke muligt at ringe til genbrugsstationerne. Har du spørgsmål skal du rette henvendelse til affaldsgruppen på rådhuset på tlf: 72597664 eller mail:  affald@egekom.dk. Har du brug for råd omkring, hvor du skal aflevere dit affald på genbrugsstationerne, kan du altid få råd og vejledning af personalet, som er der for at hjælpe dig.

Skoleklasser på besøg

Egedal Kommunes genbrugsstationer drives af Vestforbrænding. Det er muligt at booke besøg på genbrugsstationerne via Vestforbrænding, og derudover kan man også booke at komme ud på affaldsforbrændingen, hvor de også har lavet forskellige lokaler, leje og undervisningstilbud til skoleklasser i forskellige klassetrin. Du kan benytte dette link:

https://www.vestfor.dk/Viden-og-laering/Undervisningsbesoeg/Besoeg-en-genbrugsstation

En kontaktperson hvis der er spørgsmål er Irene Majving, tlf. 44 85 71 48 med mail: besog@vestfor.dk.

Stenløse genbrugsstation, Toppevad

Døgnåbent på Stenløse Genbrugsstation

Virksomheder fra hele landet og borgere i Vestforbrændings kommuner kan komme på genbrugsstationen uden for den normale åbningstid.

Istock 70833063 XXXLARGE

Kompost på genbrugsstationen

Om foråret - op til Påske, kører Vestforbrænding kompost ud til de tre genbrugsstationer, som du bare kan hente. Her kan du læse om hvornår, det kan h…

Kontakt

Klima, natur og miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664 - Telefonopkald besvares lige nu af Vestforbrænding