Regler for adgangsvej

Se regler for adgangsvej her

1. Den frie højde er overalt på min adgangsvej og ved mine beholdere minimum 2,1 meter. Jeg har beskåret træer og buske, så de ikke går ind over adgangsvejen.

2. Området omkring mine beholdere er oplyst i den mørke tid.

3. Mine beholder står højest 5 meter fra skel ved kørevejen.

4. Hvis jeg har en låge, kan den stå åben af sig selv

5. Din adgangsvej er jævn, fast og plan hele vejen, uden niveauforskel eller stigninger over 10 %.

6. Min adgangsvej er minimum 1 meter bred.

7. Min adgangsvej er ikke spærret af fx bil, barnevogn eller cykler.

8. Mine beholdere står med håndtaget udad, så skraldemanden kan tage beholderne uden at vende dem. Husk at låse låget på beholderne til bio- & restaffald.

9. I vintermånederne er min adgangsvej, mit fortov og vejareal saltet og ryddet for sne.

10. Har du hund, så vær venlig at have den inde eller i snor, når skraldemanden skal tømme dine beholdere.

Affald

Teknik og Miljø

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: affald@egekom.dk
Tlf.: 7259 7664

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12