Æbleskrog og madrester
Æbleskrog og madrester

I Egedal Kommune vil vi gerne være endnu bedre til at sortere affald. Derfor laver vi en særlig indsats med sortering af Madaffald i husstande, der har fælles affaldsbeholdere. Indsatsen inkluderer mere information om sortering og et forsøg med udlevering af poser til Madaffald. 

Poserne udleveres til husstande med fælles affaldsbeholdere. Poserne udleveres ikke til boliger med egne beholdere. Med brug af de udleverede poser ønsker vi at sætte større fokus på sortering af Madaffald. Sommeren 2021 vil det på baggrund af en evaluering blive besluttet, om madaffaldsposer fremover skal uddeles til alle husstande i kommunen. Du får en besked i e-boks, når forsøget slutter.

Du kan læse mere om forsøget nedenfor.

Indhold i Madaffaldsforsøg - øverst klistermærke med ja tak/nej tak forklaring af Madaffald, ny sorteringsvejldning og brev med forklaring
Indhold i Madaffaldsforsøg - øverst klistermærke med ja tak/nej tak forklaring af Madaffald, ny sorteringsvejldning og brev med forklaring
FAQ - Forsøg med poser til Madaffald

Her kan du få svar på nogle af de oftes stillede spørgsmål om forsøget. Klik på "+" ud for spørgsmålet,

 • Hvordan får jeg flere poser?

  Alle husstande, der deltager, kan hente ekstra poser på Rådhuset (husk at bestille tid) og på genbrugsstationen. Ved områder med viceværter eller lignende kan vi også lave aftaler om, at de kan få et lager, som beboerne kan gøre brug af.

 • Madaffald - hvad er det?

  Madaffald er det, vi tidligere kaldte Bioaffald. Vi har ændret navnet, da Madaffald er mere sigende i forhold til, hvad du må lægge i posen. Du kan læse, hvad der hører til i Madaffald i den medfølgende sorteringsguide.

  Læs mere på siden om Madaffald.

 • Hvad sker der med Madaffald?

  Poserne med Madaffald skal I aflevere i jeres fælles madaffaldsbeholder. Affaldet indsamles af en renovatør og køres til et biogasanlæg, hvor poserne sorteres fra. Her bliver affaldet blendet sammen og ligger og udvikler biogas, som kan bruges i biler og færger.

  Efter bioforgasningen bliver resterne af bioaffaldet kørt ud på marker, hvor det bruges som gødning.

  Det er vigtigt, at der kun kommer Madaffald i posen. Andre typer affald kan nemlig ødelægge genanvendelsen og i sidste ende forurene landbrugsjorden.

 • Hvorfor poser af genanvendt plast?

  Det er vigtigt, at I bruger de udleverede poser til jeres Madaffald. Poserne er lavet af genanvendt plast. Bioposer er blevet fravalgt, da de også indeholder plast, og samtidigt er sværere at sortere fra i processen, så der kan ende mere plast på markerne.

 • Må alle få udleveret poser?

  I første omgang er det kun husstande med fælles affaldsløsninger, der må få poserne. Dvs. at huse som har deres egne beholdere (190L Restaffald og 140L Madaffald) eller sækkestativer ikke må få poser. Når forsøget er færdig, vil det blive besluttet, om kommunen vil gøre udlevering af poser til en fast ordning. Bliver det en fast ordning, kommer det til at omfatte alle husstande.

 • Hvorfor er det kun husstande med fælles affaldsløsninger?

  I efteråret 2019 blev der udført en undersøgelse, hvor affaldet fra hhv. 100 husstande med individuelle beholdere og 100 husstande med fælles affaldsløsninger blev indsamlet og eftersorteret. Undersøgelsen viste, at der var en væsentlig større fejlsortering i husstande med fælles affaldsmateriel, og derfor vil Egedal Kommune gerne ind og se, hvor stor en forskel det vil gøre, hvis vi fokuserer på kommunikation og udleverer poser til områderne med fælles løsninger.

 • "Fælles affaldsløsninger" - hvad betyder det?

  Man har fælles affaldsløsning, hvis man deler sine affaldsbeholdere med andre - dvs. hvis man har nedgravede beholdere, seminedgravede (nogle steder kaldt molokker) eller 660 L beholdere på hjul.

 • Hvor langt er vi med udlevering?

  Opdateret fredag d. 30. oktober

  Vi har indtil videre udleveret poser til husstande i Stenløse Ølstykke Boligselskab samt til de nyindflyttede i Egedal By. 

  Næste skridt er at tage fat i andre boligselskaber/boligforeninger, viceværter og lignende, der kan hjælpe med at distribuere. Er du kontaktperson for et område, hvor du er interesseret i at udbringe til en række boliger, er du velkommen til at tage kontakt til os på affald@egekom.dk 

 • Hvad inkluderer forsøget?

  I forsøget får hver deltagende husstand en pose med 5 ruller affaldsposer (i alt 100 poser) samt et brev med forklaring af forsøget og en opdateret sorteringsguide.

  Herudover har vi lavet klistermærker, som bliver sat på de fælles affaldsbeholdere til Madaffald.

   

  Efter forsøget er færdigt, laver vi en undersøgelse, som viser hvilken effekt forsøget har haft på kvaliteten af sorteringen.

Madaffald M. Piktogram

Sortering af Madaffald

Her kan du læse om, hvordan man sorterer Madaffald (tidligere Bioaffald), og hvor du kan komme af med det.

Bio Til Mad EK
Nyhed

Bioaffald ændrer navn til Madaffald

Navnet på affaldsfraktionen ”Bioaffald” bliver ændret til ”Madaffald”. Navneændringen skal hjælpe til bedre forståelse af, hvad der skal i skraldespan…

Del: