Cirkulær Økonomi Blandede Billeder + Egekrans - Vestforbrænding billede taget til Affaldsplan 2019-2030
Affaldsfraktioner og egekrans

Nye krav ovenfra

National Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi

Med 'Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi' har Regeringen indført nye nationale krav om sortering i 10 forskellige affaldsfraktioner og om en mere ensartet og strømlinet sortering i husholdninger, offentlige og private virksomheder og i det offentlige rum.

Som kommune er vi forpligtet til at lave løsninger ved husstanden. Det skal sikre, at der er samme mulighed for at sortere, uanset hvor man bor, og uanset ens muligheder for at kunne transportere sig.

Herunder finder du en FAQ om de nye løsninger. Den bliver løbende udvidet.

Fællesløsninger

Områder med fællesløsninger vil blive kontaktet løbende startende fra efteråret 2021 for at finde frem til den bedste løsning for det enkelte område. 

Du kan læse det, som politikerne er præsenteret for i juni måned her: Link til Byrådets beslutning til møde om 10 affaldsfraktioner d. 22. juni 2021

 

FAQ : De 10 affaldsfraktioner

Her kan du finde svar på, hvad der kommer til at ske med de 10 affaldsfraktioner i Egedal. Listen opdateres løbende.

 • Hvad skal vi sortere?

  Fremadrettet skal der sorteres i 10 fraktioner:

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Glas
  • Metal
  • Plast
  • Papir
  • Pap
  • Føde- og drikkevarekartoner 
  • Tekstil
  • Farligt affald
 • Hvornår starter vi de nye ordninger?

  Der går noget tid, inden de nye ordninger bliver rullet ud. Det skyldes nuværende kontrakter, og behov for indkøb af beholdere.

  2. halvår 2021 og hele 2022 Kontakt til områder med fælles affaldsløsninger og områderne med sækkeløsning.
  3. kvartal 2022

  Ombytning af 140 liter (Mad) og 190 liter (Rest) til en 240 liter to-kammer.

  Udrulning af beholder til Pap og boks til Farligt affald.

  Tekstilaffald indsamles sammen med Storskrald.

  Frivillig haveaffaldsordning (140 liters beholder)

  1. kvartal 2023 Udrulning af 240 liter to-kammerbeholdere til Metal og Glas samt til Papir og Plast + Mad- og Drikkeemballage
 • Hvordan ser den nye løsning ud til husstande med egne beholdere?

  Byrådet valgte d. 22. juni 2021 mellem to løsninger. Løsning 2 blev valgt.

  Løsningen præsenteres dybdegående med forklaringer og overgangsordninger i dette notat (se Løsning 2 for den valgte løsning).

  Præsentation af den nye sorteringsløsning
  • Restaffald og Madaffald
   • Størrelse: 240L
   • 2-kammerbeholder opdelt i et stort rum til Restaffald og et mindre rum til Madaffald (60/40 opdeling).
   • Tømmes hver 14. dag
  • Plast + Tetra og Papir
   • Størrelse: 370L beholder
   • 2-kammerbeholder (60/40 opdeling): opdelt i et stort rum til Plast+Tetra og et mindre rum til Papir .
   • Tømmes hver 4. uge
  • Glas og Metal 
   • Størrelse: 240L 
   • 2-kammerbeholder (60/40 opdeling): opdelt i et stort rum til Glas og et mindre rum til Metal .
   • Tømmes hver 10. uge
  • Pap
   • Størrelse: 240L beholder
   • Tømmes hver 4. uge
  • Farligt affald i lille rød boks
   • Størrelse: 29L
   • Tømmes ved bestilling ifm. storskrald
  •  Tekstil
   • Ingen beholder - sættes ud i klar sæk ifm. storskrald

  Se billeder af løsningen længere nede.

 • Hvor meget kommer de fire beholdere til at fylde?

  De konkrete beholdere er ikke valgt endnu, og derfor kender vi endnu ikke målene på dem. Målene kan svinge lidt fra beholderleverandør til beholderleverandør.
  Vi har dog allerede nu en formodning om, at beholderne kommer til fylde ca. tre m i bredden. Ud over de tre m skal der også være plads til, at boksen til Farligt affald kan sættes frem til afhentning.

  Målene ligger naturligvis mange på sinde, og vi skal nok informere bredt, så snart de ligger fast.

 • Hvad med os, der har fælles affaldsløsninger?

  Bor du i et område med fælles affaldsløsninger, vil I også få ny fælles løsning, så I kan sortere i 10 fraktioner. Hvordan det kommer til at se ud, afhænger af, hvad der er plads til og mulighed for, der hvor I bor. Den endelige løsning hos dig vil bero på konkrete vurderinger, som kommunen laver efter dialog med den enkelte forening.

  De nye fællesløsninger bygger på to overordnede modeller – enten kuber og beholder til Pap og Tekstil eller beholdere til alle fraktioner. Farligt affald skal håndteres i skabe for sig. Se mere i Byrådsnotatet om fællesløsninger her: LINK

 • Hvad med os, der har sækkestativer?

  Områder, der lige nu har sækkeløsninger, vil som udgangspunkt overgå til fælles løsninger for alle 10 fraktioner. Dialog med grundejerforeninger om placeringer af materiel, vil blive indledt i løbet af efteråret 2021.

 • Hvad med os, der ikke har 4-i-1?

  Alle husstande med egne beholdere vil få de nye løsninger med 10 fraktioner, også selvom de ikke i dag har en 4-i-1. Alle vil få i alt fire beholdere samt en boks til Farligt affald. Tre af disse beholdere vil have 2 rum.

  Bilen, der tømmer de nye 2-i-1 beholdere, er mindre end 4-i-1-kammerbilen, og derfor vil alle husstande i kommunen kunne få de nye beholdere.

  Områder, der lige nu har sækkeløsninger, vil som udgangspunkt overgå til fælles løsninger for alle 10 fraktioner. Dialog med grundejerforeninger om placeringer af materiel, vil blive indledt i løbet af efteråret 2021.

 • Hvor meget skal jeg betale for den nye ordning?

  Det ved vi tidligst til august. Affaldstaksterne betales ikke gennem skatten, men via ejendomsskattebilletten. Affaldstakster besluttes fra år til år, og Byrådet skal til august beslutte, hvordan den nye ordning påvirker taksterne. Vi kender endnu ikke de endelige priser for beholdere og for tømning, men der forventes en stigning på ca. 1.600 kr. inkl. moms, når ordningerne er implementeret.

 • Kan man gøre nogle af beholderne frivillige?

  Nej. 

  Regeringen har besluttet, at det skal være obligatorisk for alle boliger, at de har alle 10 fraktioner stående boligen. Ved husstande med fællesløsninger kommer der også fællesløsninger til de sidste fraktioner.

  Det er også et krav, at affaldet kommer i faste beholdere, og derfor kan vi ikke bare lave løsninger, hvor det sættes ud i poser til storskrald eller afleveres på genbrugsstation.

  Den eneste undtagelse er Tekstil, som muligvis ikke behøver at komme i fast beholder.

 • Kan jeg ikke bare køre mine ting på genbrugsstationen?

  Nej. Det bliver et krav, at der skal laves henteordninger for alle fraktionerne ved husstanden, og at det skal være med faste beholdere.

  Har du mere, end der kan være i beholderen, skal du dog stadig aflevere det på genbrugsstationen. Dog ikke Rest- og Madaffald.  

 • Skal jeg have alle mine beholdere stående fremme altid?

  Nej. Du behøver ikke have alle fire nye beholdere stående fremme ved skel hver dag. Beholderne har forskellige tømmedage og skal kun stå fremme senest kl. 6 om morgenen på tømmedagen. Fx bliver beholderen til Glas og Metal tømt hver 10. uge, så du kan nøjes med at stille denne frem hver 10. uge. Resten af tiden kan beholderen stå, hvor du helst vil have den.

  Du vil ligesom i dag kunne tilmelde dig en sms-service og få en påmindelse om tømmedage dagen før.

 • Hvad hvis der ikke er plads til 4 beholdere ved en husstand?

  Alle, der i dag har egne beholdere til Rest og Mad, skal have de fire beholdere + en lille boks til Farligt affald.

  Der kan efter en konkret vurdering være enkelte steder i Egedal, fx ved tæt/lav-bebyggelser, hvor det ikke kan lade sig gøre. I løbet af efteråret 2021 vil kommunen gå i gang med at vurdere områder med tæt/lav bebyggelse, der i dag har fælles løsninger eller sække. Hvordan det nye materiel vil se ud, afhænger af, hvad der er plads til og mulighed for, der hvor I bor. Vurderingerne vil ske efter dialog med den enkelte forening

 • Får jeg tid til at gøre plads til de nye beholdere?

  Ja. Hører du til dem, der skal have de nye beholdere på egen grund, skal du nok få ordentlig tid til at gøre plads til dem. Kommunen sørger for at informere alle i god tid, inden beholderne rulles ud.

 • Hvad gør de andre kommuner?

  Egedal Kommune er i tæt kontakt med både nabokommuner og kommuner rundt om i landet, for at høre om erfaringer og deres planer for de 10 fraktioner. Egedal indgår også i det fælles affaldsselskab Vestforbrænding sammen med 18 andre kommuner, hvor der udarbejdes viden på tværs.

  Af de 18 kommuner vælger de fleste den løsning, Egedal også har valgt, eller noget, der minder om.

 • Bliver der ikke alt for lidt plads til Restaffald?

  Ud fra beregninger af hvor meget Restaffald husstandene har, burde der være fint med plads. En gennemsnitlig husstand har omkring 40-50 liter Restaffald, og i begge løsninger, er der 72 liter pr uge. 

  Det forventes, at der med den nye sortering vil være mindre Restaffald, da pap, karton, plast, glas og metal kan fylde meget.

  Har man personer i husstanden, der bruger bleer eller andet, der kræver ekstra plads til Restaffald, så kan man bestille en ekstra 190L beholder kun til Restaffald.

 • Kan jeg stadig bestille en ekstra beholder til Restaffald?

  Ja. Du kan fortsat bestille en ekstra beholder til restaffald. Det kan være en god løsning, hvis man i en periode har mere restaffald, fx med bleer derhjemme.

 • Kommer tekstilordningen til at erstatte containerne rundt omkring?

  Nej. Den kommunale ordning for tekstiler er netop for tekstilaffald. Dvs. at du ikke skal lægge dit genbrugelige tøj ud til skraldemanden, det skal du stadig give til containerne opsat af de forskellige organisationer. 
  Kommunens ordning er for de slidte gardiner og lagener, viskestykker og håndklæder, blusen med pletten, der bare ikke kan komme af, og hvad du ellers har, der ikke længere kan genbruges af andre.

 • Hvad med pladsproblemet til Plast?

  I en 370l 4-i-1 beholder er der plads til 35 liter Plast om ugen. Med den valgte løsning vil man få 55,5 liter om ugen, og dermed lidt over 20 l ekstra ugentligt. Ud fra beregninger vil 95% af alle husstande have plads nok.

  Desuden vil Føde- og drikkevarekarton (Tetra) være med til at presse plasten sammen. Denne fraktion er skønnet til at fylde knap 5 liter om ugen. 

 • Hvilken slags Plast kan jeg komme i den nye beholder til Plast

  Den nye plastbeholder vil være til emballageplast, på samme måde som der sorteres i dag.
  Du må altså gerne smide både hård- og blød plast i den nye plastbeholder, men ikke flamingo, byggeaffald eller PVC (gummistøvler, regntøj, badedyr). Læs mere om sortering af Plast her

 • Hvorfor skal Plast og Mad-og drikkekartoner i samme beholderrum?

  Når dit Plast og Mad-og drikkekartoner er blevet hentet, bliver det kørt til et modtageranlæg. Anlægget sorterer allerede i forskellige typer plast og kan nu også adskille Mad- og drikkevarekartoner fra plastaffaldet. Kartonerne vil bagefter blive opløst og Pap-fibre genanvendt til at lave nye mad-og drikkekartoner.

 • Hvor langt er vi i Egedal Kommune med at sortere?

  I Egedal sorterer vi i dag i seks fraktioner: Mad, Rest, Papir, Glas, Metal og Plast. Derudover også batterier og småt elskrot.

  Over 9000 husstande har i dag en 4-i-1 beholder til Glas, Metal, Papir og Plast. Andre borgere kan komme af med de fire fraktioner ved en kubestation i Ølstykke stationsby, Gl. Ølstykke, Stenløse, Veksø, Ganløse, Smørum eller på genbrugsstationerne.

  Derudover er det muligt at få afhentet storskrald, haveaffald og juletræer.

  Det er ikke frivilligt, om man vil sortere, men indtil nu har 4-i-1 beholderen været en valgfri ordning. Fremover vil sorteringsløsningerne tæt ved husstanden være obligatoriske.

 • Tidslinje: Hvornår bliver det rullet ud?

  Grundet nuværende kontrakter og behov for indkøb af beholdere, kan vi ikke bare starte i morgen. 

  Det forventes, at alle har de nye løsninger ved udgangen af 2022.

Mockup Valgte Løsning Juni 2021
Sådan bliver den nye løsning til husstande med egne beholdere
Piktogrammer af de 10 affaldsfraktioner
Piktogrammer af de 10 affaldsfraktioner
Affaldsplan 2019-2030

Affaldsplan 2019-2030

Her kan du se mål og initiativer for affaldsområdet i Egedal Kommune fra 2019-2030. Planen gennemgås i slut 2020 med henblik på regeringens nye krav t…

Del: